Wiadomości

Sejmowa komisja zajmie się dziś sprawą uchylenia immunitetu Mariana Banasia

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sejmowa komisja regulaminowa zajmie się wnioskiem o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Z wnioskiem o uchylenie immunitetu Mariana Banasia wystąpił pod koniec lipca Prokurator Generalny. Posiedzenie komisji ma się rozpocząć o godz. 15.

Według “Rzeczpospolitej”, która dotarła do szczegółów liczącego ponad pięćdziesiąt stron wniosku prokuratury, prezes NIK, miał między innymi kilkukrotnie podać nieprawdę w aż dziesięciu oświadczeniach majątkowych i unikać płacenia podatków. Śledczy zarzucają obecnemu prezesowi Banasiowi, że ukrywał transakcje dokonując ich gotówką, a nie przelewami bankowymi. Część operacji finansowych dotyczyła nieudokumentowanej pomocy dla syna Jakuba. “Poza obiegiem, czyli wiedzą fiskusa, przekazał synowi od 426 tys. zł do 494 tys. zł, a sumy te ‘nie zostały zgłoszone organom podatkowym pod jakimkolwiek tytułem umów cywilnoprawnych’”- podaje prokuratura.

Zarzuty dotyczącą czasów, gdy Marian Banaś był wiceministrem i ministrem finansów, szefem Służby Celnej, a potem Krajowej Administracji Skarbowej.

Wcześniej zatrzymany został Jakub Banaś. Syn szefa NIK Jakub Banaś, jego żona Agnieszka oraz szef Izby Skarbowej w Krakowie Tadeusz G. usłyszeli zarzuty – poinformowała Prokuratura Regionalna w Białymstoku.

Jakubowi Banasiowi oraz Agnieszce Banaś prokuratura przedstawiła po siedem zarzutów.

podstawą do ogłoszenia wszystkich zarzutów był obszerny materiał dowodowy w postaci korespondencji elektronicznej, zeznań świadków i dokumentacji znalezionej w efekcie przeszukań, a także pozyskanej z urzędów państwowych. Zdaniem prokuratury dowody w jednoznaczny sposób wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynów zarzuconych podejrzanym.

Wobec Tadeusza G., który przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów, prokurator zastosował poręczenie majątkowe w wysokości 70 tys. zł oraz dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z prezesem NIK, Jakubem Banasiem i Agnieszką Banaś. Dodatkowo podejrzany został zawieszony w czynnościach służbowych pracownika Krajowej Administracji Skarbowej.

Zgodnie z procedurą sejmowa komisja regulaminowa, po rozpatrzeniu sprawy, przyjmie sprawozdanie z propozycją przyjęcia lub odrzucenia wniosku o uchylenie immunitetu prezesowi NIK.

Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie prezesa Najwyższej Izby Kontroli do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością ustawowej liczby posłów. Nieuzyskanie wymaganej większości głosów oznacza niewyrażenie na to zgody.

Ewentualne wyrażenie zgody przez Sejm nie oznacza automatycznego odwołania prezesa NIK, bo to – zgodnie z ustawą o Izbie – może się to odbyć dopiero po prawomocnym skazaniu wyrokiem sądu.

Zgodnie z ustawą o Najwyższej Izbie Kontroli, prezes NIK – który powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu – nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności; nie może być też zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.

/rmf24.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!