Wiadomości

Sejmowa komisja za stanowiskiem o niekonstytucyjności przepisu dot. immunitetu obcych państw

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sejmowa komisja ustawodawcza opowiedziała się w czwartek jednogłośnie za propozycją stanowiska Sejmu dla Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności przepisu dotyczącego immunitetu obcych państw, na podstawie którego polski sąd bezwarunkowo musi odrzucić pozew w sprawach dotyczących zbrodni wojennych.

W październiku zeszłego roku grupa 100 posłów PiS zwróciła się do TK o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, z których wywodzi się zasadę immunitetu sądowego obcych państw w sprawach o odszkodowania z tytułu m.in. zbrodni wojennych.

Głównym celem wniosku – jak wówczas informowano – jest „otwarcie drogi sądowej przed polskimi sądami dla polskich obywateli, będących ofiarami zbrodni wojennych, zbrodni ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości”, co umożliwiłoby im dochodzenie indywidualnych roszczeń odszkodowawczych m.in. od Niemiec za II wojnę światową.

Zgodnie z propozycją stanowiska Sejmu do TK, które ostatecznie przedstawia marszałek Sejmu, jeden z przepisów Kpc miałby być niezgodny z konstytucyjnymi zasadami godności człowieka i prawa do sądu „w zakresie, w jakim bezwarunkowo nakazuje odrzucenie pozwu lub wniosku albo umorzenie postępowania w sprawach dotyczących zbrodni wojennych, ludobójstwa i zbrodni przeciw ludzkości”.

– To jest jeden z pierwszych kroków, jakie dzisiaj polskie państwo podejmuje w celu dochodzenia roszczeń dla obywateli polskich. Ten temat był przez lata zaniechany – mówił podczas posiedzenia komisji Arkadiusz Mularczyk (PiS).

Jerzy Jachnik (Kukiz’15) zaznaczył, że samo złożenie pozwu do sądu, „nie oznacza, że tak samo łatwo pójdzie egzekucja wyroku”.

– Kilka tygodni temu włoski Sąd Najwyższy wydał orzeczenie dopuszczające możliwość egzekucji takich wyroków na terenie Włoch. (…) Komornicy we Włoszech będą mieć prawo do prowadzenia egzekucji z majątku niemieckiego na terytorium Włoch. Oczywiście to jest też jakiś kierunek dla polskich komorników, ale przed nami jeszcze długa droga – odpowiedział Mularczyk.

W rozmowie z portalem TVP.INFO dzisiejsze stanowisko Sejmu nazwał „ważnym krokiem w kierunku realizacji sprawiedliwości”, podkreślając, że zostało ono przegłosowane jednogłośnie przez wszystkie kluby.

– Dotychczas obywatele polscy nie mieli prawa do sądu, ponieważ te roszczenia nie były uwzględniane, co w naszej ocenie narusza konstytucyjną zasadę prawa do sądu i zasadę godności człowieka. Każdy człowiek ma niezbywalną godność, a wskutek zbrodni wojennych ta godność została naruszona. W związku z powyższym obywatele powinni mieć prawo do zadośćuczynienia – uważa Mularczyk.

– To jest proces długotrwały, wieloletni, wymaga konsekwencji, wymaga podjęcia działań na bardzo wielu płaszczyznach. To jest jedna z tych płaszczyzn, otwarcie ścieżki prawnej. To jest oczywiście również kwestia przygotowania raportu o stratach wojennych, nad czym teraz pracujemy. To jest kwestia zbudowania odpowiednich koalicji, uruchomienia mechanizmów o charakterze międzynarodowym, co powoli i konsekwentnie czynimy – mówił poseł Zjednoczonej Prawicy.

– Sprawa była przez lata zaniedbana. Pod pretekstem fałszywego pojednania nic w tym zakresie nie robiono, kosztem milionów ludzi, którzy nigdy nie doczekali się żadnego zadośćuczynienia od Niemiec za straty wojenne – zakończył Mularczyk.

Ostatecznie projekt stanowiska poparło jednogłośnie 22 posłów komisji z wszystkich klubów.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!