Wiadomości

Sejm zdecydowaną większością głosów przyjął “ustawę covidową”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Posłowie w czwartek zagłosowali za przyjęciem tzw. ustawy covidowej. Zakłada ona między innymi podwyższenie wynagrodzeń dla lekarzy walczących z COVID-19 i brak kar dla medyków za nieumyślne błędy popełniane podczas leczenia zakażonych. Za przyjęciem projektu ustawy PiS głosowało 423 posłów, przeciw było 11, wstrzymało się – 9.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się w środę. Posłowie rozpatrywali przepisy z czterech projektów ustaw związanych ze zwalczaniem epidemii – Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL.

Głównym projektem została propozycja PiS. Zakłada ona między innymi podwojenie wynagrodzeń dla medyków walczących z COVID-19 oraz wprowadza klauzulę „dobrego Samarytanina” – brak kar dla lekarzy za nieumyślne błędy popełniane podczas leczenia osób zakażonych koronawirusem.

Podczas prac w komisji zdrowia przyjęto do projektu poprawki. Jedna z nich zakłada, że żołnierze, funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, a także Służby Więziennej, delegowani do zadań przy epidemii, będą mieli prawo do 100-procentowego uposażenia w razie kwarantanny lub izolacji. Takie prawo zyskają też pracownicy medyczni zatrudnieni w podmiotach leczniczych, którzy pracują z chorymi na COVID-19, a także funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

Ustawa nakazuje obowiązek noszenia maseczek i przyłbic. Sprzedawcy będą mogli odmówić obsłużenia klientów bez zasłoniętej twarzy. Przyjęto też poprawki, dzięki którym na przykład ratownicy medyczni czy wojskowi przejdą szkolenie, by móc pobierać wymazy do testów na obecność koronawirusa.

Zgodnie z ustawą do pracy w szpitalach zajmujących się pacjentami z COVID-19 będzie można też kierować lekarzy spoza Unii Europejskiej. Taką zgodę będzie można przyznać „osobie, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium państw UE”.

Podczas prac nad przepisami przyjęto też poprawkę mówiącą o tym, że „w razie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby samorząd może dokonać zamówień na usługi lub dostawy bez zastosowania przepisów prawa zamówień publicznych, ale w terminie 14 dni musi zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o firmie lub podać imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę na wykonanie zamówienia”. Przywrócono też przepisy mówiące, że nie będzie można oddelegować do pracy osoby wykonującej zawód medyczny, która ma dziecko do 14 lat.

Ustawa trafi teraz do Senatu. Zgodnie z zapowiedziami marszałka Tomasza Grodzkiego, izba zajmie się nią w poniedziałek 26 października. Posiedzenie ma się rozpocząć o 16.00.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!