Wiadomości

Sejm w pierwszym czytaniu przyjął projekt ustawy PiS o wyborach prezydenckich

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Za przekazaniem projektu ustawy do drugiego czytania głosowało 236 posłów, przeciw było 221, dwóch wstrzymało się od głosu.

Projekt zakłada, że wybory prezydenckie odbędą się w formie tradycyjnej, a dla chętnych także w formie korespondencyjnej. Musieliby oni zgłosić takie zapotrzebowanie najpóźniej 12 dni przed wyborami. Jeśli chodzi o osoby przebywające na kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – do 5 dnia przed wyborami. Organizacją i przeprowadzeniem wyborów ma się zająć Państwowa Komisja Wyborcza.

W myśl propozycji, kandydaci zarejestrowani przez PKW w wyborach prezydenckich zarządzonych na 10 maja, po ponownym zgłoszeniu, zostaną uznani za zarejestrowanych kandydatów w wyborach w kolejnym terminie. Wzór karty do głosowania, wzór i rozmiar koperty na pakiet wyborczy w głosowaniu korespondencyjnym określi PKW.

Projekt zakłada również, że rozporządzenie ministra zdrowia określi wykaz środków ochrony osobistej dla członków obwodowych komisji wyborczych. Środki te – jak czytamy w propozycji przepisów – mają zapewnić władze samorządowe.

Zaproponowane przepisy dają też możliwość marszałkowi Sejmu zmianę terminów wynikacjących z kalendarza wyborczego, określonego w postanowieniu o zarządzeniu wyborów. Z takim wnioskiem może wystąpić minister zdrowia, mając na względzie sytuację epidemiczną. Przed podjęciem decyzji, marszałek Sejmu zasięga opinii Państwowej Komisji Wyborczej.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!