Wiadomości

Sejm uczci powstanie Związku Polaków w Niemczech i wezwie do przywrócenia praw polskiej mniejszości

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Komisja Kultury i Środków Przekazu jednogłośnie zarekomendowała Sejmowi przyjęcie poselskiego projektu uchwały w sprawie uczczenia 95. rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech.

Przewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej Szymon Szynkowski vel Sęk (PiS) podczas czwartkowej debaty w Sejmie zwrócił uwagę, że projekt uchwały oprócz tego, że przypomina historię Związku Polaków w Niemczech i jego działalność, podkreśla też, że Sejm „popiera wysuwany od lat postulat przywrócenia Polakom w Republice Federalnej Niemiec statusu mniejszości narodowej odebranego bezprawnie w 1940 roku”. Szynkowski vel Sęk ocenił, że jeśli posłowie przyjmą treść uchwały bez poprawek, będzie to „historyczny moment”.

– Wydaje się, że dzisiaj nie ma żadnego powodu, aby ten podnoszony od lat przez Związek postulat był ignorowany, wobec deklaracji, że łączy nas przyjazne sąsiedztwo. Jego wyrazem powinno być takie samo traktowanie Polaków w Niemczech, jak Polska potrafi uszanować i traktować mniejszość niemiecką w kraju — dodał.

/wsumie.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!