Wiadomości

Sejm przyjął ustawy o SN i KRS

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Zakończyło się III czytanie projektów ustaw o SN i KRS. Obie ustawy zostały przyjęte przez Sejm. Debata nad nimi odbywała się w wyjątkowo burzliwej atmosferze.

Najpierw sejm zajął się ustawą o Sądzie Najwyższym. Za całością ustawy, wraz z przyjętymi poprawkami, głosowało 239 posłów, 171 było przeciw, a 24 wstrzymało się od głosu. Wcześniej przyjęto wszystkie poprawki PiS; odrzucono zaś poprawki opozycji (z jednym wyjątkiem) oraz jej wnioski mniejszości. 

Nie znalazł większości wniosek opozycji o odrzucenie projektu. W głosowaniach odrzucano wnioski mniejszości i poprawki opozycji – z jednym wyjątkiem. Jednogłośnie przyjęto bowiem poprawkę PO, skreślającą przepis przejściowy ws. dodatkowego zatrudnienia sędziów SN i sądów powszechnych.

Z kolei zajęto się nowelą ustawy o KRS. Za całością ustawy, wraz z przyjętymi wcześniej poprawkami, głosowało 237 posłów, przeciw było 166, a 22 wstrzymało się od głosu. Wcześniej przyjęto niemal wszystkie poprawki PiS; odrzucono zaś poprawki i wnioski mniejszości klubów opozycyjnych. 

Nowela ustawy o KRS m.in. wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm; dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. 

/TVP Parlament/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!