Wiadomości

Sejm przyjął ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sejm uchwalił w piątek ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Wcześniej posłowie przyjęli poprawkę stanowiącą, że kandydata do Rady Odbudowy zgłasza m.in. marszałek Sejmu.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 234 posłów, 173 było przeciw, 35 wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm nie wyraził zgody na odrzucenie ustawy w całości.

Posłowie głosowali także nad kilkoma poprawkami zgłoszonymi do projektu podczas drugiego czytania, których większość odrzucili.

Nie wyrazili zgody m.in. na to, aby członkowi rady nadzorczej spółki celowej nie przysługiwało wynagrodzenie za udział w jej pracach. Odrzucili również propozycję, aby przed złożeniem wniosku, o którym mowa w przepisie, spółka celowa występowała o uzgodnienia. Przyjęli natomiast poprawkę stanowiącą, że kandydata do Rady Odbudowy – do której zadań należy opiniowanie projektu budowlanego – zgłasza m.in. marszałek Sejmu.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!