Wiadomości

Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i innych ustaw

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i innych ustaw. Za było 233 głosujących, przeciwko 205, wstrzymało się 10. Głosowało 448 posłów.

Nowelizacja zwiększa, między innymi, zakres spraw możliwych do podjęcia przez rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych. Poszerza także kompetencje Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego o rozstrzyganie spraw w przypadku procesowego kwestionowania statusu sędziego lub jego uprawnień do sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Ponadto nowelizacja zakłada wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Chodzi na przykład o działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego.

Czytaj też:

Komisja Europejska domaga się od polskich władz wstrzymania prac nad ustawą o sądach

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!