Wiadomości

Sejm przegłosował projekt ustawy, która ma zablokować roszczenia do upaństwowionego majątku. Ambasada Izraela oburzona

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sejm przyjął dziś ustawę, która kończy z dziką reprywatyzacją, która blokuje zgłaszanie kolejnych roszczeń, w tym do tzw. mienia bezspadkowego. Ambasada Izraela protestuje…

W przyjętej dziś nowelizacji ustawy określono, iż okres przedawnienia wobec decyzji administracyjnych wydawanych z naruszeniem prawa wynosi 30 lat. De facto uniemożliwi to dochodzenie roszczeń dotyczących decyzji wywłaszczeniowych władz komunistycznych. Dotychczas w przypadku stwierdzenia sprzeczności takiej decyzji z porządkiem prawnym dawny właściciel lub jego spadkobierca mógł ubiegać się o zwrot mienia lub wystąpić o odszkodowanie. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego pozwoli Państwu Polskiemu uniknąć wielomiliardowych, bezpodstawnych roszczeń wysuwanych za pośrednictwem amerykańskim przez Żydów.

W trakcie prac nad projektem ustawy dopisano zapisy, iż nie stwierdza się nieważności decyzji, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne. Z kolei jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło trzydzieści lat, nie wszczyna się postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Ambasada Izraela wydała w związku z tym oświadczenie:

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!