Polska Wiadomości

Sędzia zwyzywał młodą aplikantkę od kur… Zapadł już wyrok w jego sprawie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

21 marca br. Jacek Gasiński sędzia Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, pełniący funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego, udał się do Warszawy na posiedzenie Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego, który tego dnia orzekał w sprawie SSR Marcina Żurawskiego.

Sędzia Żurawski zatrudniony w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Piotrkowie został obwiniony o popełnienie dwóch przewinień służbowych oraz o uchybienie godności urzędu sędziego.

Dwa pierwsze zarzuty dotyczyły „wielokrotnego zamykania rozprawy i odwlekania publikacji orzeczeń oraz otwierania jej na nowo” w czterech sprawach prowadzonych w V Wydziale Gospodarczym, a także „nieterminowe rozpatrzenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie pisemnego uzasadnienia wyroku”.

Ostatnia inkryminacja, ta która wywołała największe oburzenie czytelników „Gazety Trybunalskiej” i innych mediów, które powieliły listę przewinień zawartą w artykule z listopada 2015 r. pt. „Sędzia Żurawski do aplikantki: Ty kur… uliczna! dotyczyła ubliżania niektórym sędziom i przedstawicielom palestry w salach i na korytarzach sądowych, a nawet na ulicy, gdy zwrócił się do aplikantki adwokackiej O. K.-F. : „do dobrego psychiatry ze swoim popier… tatusiem ty kur… uliczna”,.

18 października 2017 r. Sąd Apelacyjny – Sąd Dyscyplinarny w Łodzi ogłosił wyrok, w którym  uznał obwinionego winnym zarzucanych mu czynów i wymierzył kary: upomnienia, nagany oraz przeniesienia do innego sądu.

Wkrótce po otrzymaniu uzasadnienia Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego SO w Piotrkowie i obwiniony sędzia złożyli apelacje do Sądu Najwyższego.

21 marca br. sąd II instancji utrzymał zaskarżony wyrok w mocy, co oznacza, że sędzia Żurawski zostanie przeniesiony do jednego z sądów w okręgu warszawskim, gdzie będzie nadal orzekał. Poniżej publikujemy pełną treść wyroku wraz z uzasadnieniem.

Źródło: gazetatrybunalska.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!