Wiadomości

Sędzia Monika Frąckowiak z Poznania wzięła L-4 i pojechała do Danii pluć na Polskę

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sędzia Monika Frąckowiak z Poznania niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystała zaświadczenie lekarskie po to, by w grudniu 2018 r. z przedstawicielami stowarzyszenia sędziowskiego „Iustitia” wyjechać do Danii – informuje wpolityce.pl. L4 bada Przemysław Radzik, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

Sędziowie spotkali się z duńskimi kolegami i rozmawiali m.in. na temat stanu „praworządności” w Polsce oraz systemu sądownictwa w Danii.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych ustalił, że w wyjeździe tym uczestniczyć miała także sędzia Monika Frąckowiak z Poznania. W tym samym czasie była na zwolnieniu lekarskim. Miała je złożyć w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto, gdzie orzeka. Wystawiono je na okres od 17 do 21 grudnia 2018 r.

Według portalu „rzecznik dyscyplinarny uznał, że wykorzystanie zaświadczenia lekarskiego niezgodnie z przeznaczeniem stanowić może delikt dyscyplinarny polegający na uchybieniu godności sędziego”. A sędzia Frąckowiak została wezwana do złożenia wyjaśnień.

Ze strony stowarzyszenia dowiadujemy się, że „w dniach 18 i 19 grudnia 2018 r. trzy przedstawicielki Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” – Dorota Zabłudowska, Olimpia Barańska – Małuszek i Monika Frąckowiak – uczestniczyły, na zaproszenie stowarzyszenia sędziów w Danii, w wizytach studyjnych. W dniu 18 grudnia (…) odbyło się także spotkanie z prezesami wszystkich sądów w Danii, którym przedstawiona została aktualna sytuacja dotyczącą wymiaru sprawiedliwości w Polsce”.

Sędzi Frąckowiak w styczniu zarzucono popełnienie łącznie 172 deliktów dyscyplinarnych, polegających na „rażącej i oczywistej obrazie przepisów prawa procesowego związanej z przekroczeniem ustawowych terminów do sporządzania uzasadnień, doprowadzeniem do przewlekłości postępowania w sprawach cywilnych oraz spowodowaniem nieważności postępowania na skutek rażących błędów proceduralnych”.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!