Wiadomości

Sanepid ostrzega: Przekroczono dopuszczalny poziom m.in. bakterii coli w Zatoce Gdańskiej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W trzech na pięć miejsc w Zatoce Gdańskiej, gdzie zwykle organizowane są kąpieliska, doszło do przekroczenia dopuszczalnego poziomu bakterii coli i enterokoków – poinformował pomorski sanepid. Zaapelował jednocześnie o unikanie w tych miejscach kontaktu z wodą.

***

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w związku z awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki Wisły, zgodnie z poleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego, codziennie pobierane są próbki wody z Zatoki Gdańskiej z miejsc, w których zwykle organizowane są kąpieliska tj.:

Gdańsk – Świbno,
Gdańsk – Sobieszewo,
Gdańsk – Stogi,
Mikoszewo,
Jantar.

Analiza próbek wody z ww. miejsc, pobranych w dniu 18.09.2019 r., wykazała przekroczenie normy dla obecności bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków
w następujących kąpieliskach:

Gdańsk – Stogi:

– Escherichia coli – 1531NPL/100 ml. wody
– Enterokoki – 640 jtk/100 ml. wody

Mikoszewo,

– Escherichia coli – 1391NPL/100 ml. wody
– Enterokoki – 610 jtk/100 ml. wody

Jantar.

– Escherichia coli – 2873 NPL/100 ml. wody
– Enterokoki – 940 jtk/100 ml. wody

Zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. poz. 255)., dopuszczalna liczba bakterii Escherichia coli wynosi ≤ 1000NPL/100 ml wody, natomiast liczba Enterokoków ≤ 400 jtk/100 ml wody.

Na pogorszenie jakości wody w ww. zakresie mogły także mieć wpływ złe warunki atmosferyczne.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z przedstawionymi wynikami badań apeluje o unikanie kontaktu z wodą z Zatoki Gdańskiej w wyżej wskazanych kąpieliskach.

/wsse.gda.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!