Wiadomości

Sąd Okręgowy w Szczecinie uchylił kuriozalny wyrok ws. połamania krzyża

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

18 stycznia 2016 roku Tomasz L. będący pod wpływem alkoholu połamał krzyż na Placu Grunwaldzkim. Sprawca jako zdeklarowany ateista uznał, że krzyż nie powinien znajdować się w przestrzeni publicznej.

Należy przypomnieć, że krzyż stoi na placu Grunwaldzkim od 2007 roku, przy tablicy pamiątkowej ku czci poległych opozycjonistów po 1945 r. Został tam ustawiony przez Stowarzyszenie “Kontra 2000”, członkowie stowarzyszenia dbają o niego. Prokuratura zarzuciła oskarżonemu obrazę uczuć religijnych z art. 196 Kodeksu Karnego.

Oskarżony stwierdził krzyż jako nieuprawnioną konstrukcję budowlaną, którą chciał usunąć z miejsca publicznego. Sąd Rejonowy Szczecin Centrum przychylił się do wniosku oskarżonego uznając go za niewinnego, od stawianych zarzutów. Sędzia Joanna Wolniakowska dała wiarę oskarżonemu, że krzyż połamał przypadkiem, bo się potknął. Uznała nadto, że mężczyzna miał prawo usunąć krzyż, bo stał nielegalnie.

Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii Stowarzyszenia Fidei Defensor zaoferował pomoc prawną stowarzyszeniu „Kontra 2000” czego wynikiem była apelacja skierowana do Sądu Okręgowego w Szczecinie, która odbyła się 25 września 2020 roku. Sąd Okręgowy uchylił poprzedni wyrok, uznając, iż w świetle materiałów dowodowych, wnioski sądu pierwszej instancji były sprzeczne z logiką i były błędne. Jednocześnie uznał, że doszło do naruszenia art. 196 k.k. w świetle posiadanego materiału. Skierował jednocześnie do ponownego rozpatrzenia przez sąd rejonowy.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!