Wiadomości

Sąd oddalił skargę na odmowę uznania aktu urodzenia dziecka “rodziców” tej samej płci

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę na odmowę wpisu do polskich ksiąg obcego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodzice są wpisane dwie kobiety. To na kanwie tej sprawy NSA wydał wcześniej uchwałę, że niemożliwe jest wpisanie w polskim akcie zamiast ojca rodzica, który nie jest mężczyzną.

– Skład siedmiu sędziów udzielił odpowiedzi na pytanie i podjął uchwałę, w której wyraźnie uznał, że nasze przepisy nie dopuszczają transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci – wskazała w uzasadnieniu wyroku sędzia Małgorzata Masternak-Kubiak. Dodała, że „dla składu orzekającego stanowisko wyrażone w tej uchwale jest wiążące”.

W związku z uchwałą skład NSA nie mógł wystąpić z pytaniem do Trybunału Sprawiedliwości UE. Wnioskowały o to pełnomocniczki kobiety, która się poskarżyła, a także przedstawicielka Rzecznika Praw Obywatelskich.

– Będą być może takie inne sprawy przed sądem administracyjnym i być może inne składy z takim pytaniem prawnym będą mogły wystąpić. Nas zdecydowanie wiąże stanowisko zawarte w tej uchwale – mówiła sędzia Masternak-Kubiak.

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego jest prawomocne.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!