Felietony

Rusza wieloletni projekt poświęcony mewom i rybitwom

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Rozpoczyna się czteroletni projekt ornitologiczny poświęcony ochronie siedlisk lęgowych i żerowisk rybitw i mew. Ornitolodzy będą m.in. badać życie i zwyczaje tych ptaków z wykorzystaniem nadajników i fotopułapek. Usypią też sztuczne wyspy dla obu gatunków.

Projekt dotyczący ochrony siedlisk lęgowych i żerowisk rybitw i mew będą przeprowadzali w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim ornitolodzy z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP). “Projekt potrwa cztery lata i będzie składał się z kilku elementów: poprawy warunków dla życia obu gatunków ptaków, części badawczej i promocyjnej” – powiedział PAP Sebastian Menderski z PTOP.

W ramach poprawy warunków bytowania dla rybitw i mew ornitolodzy usypią dwie sztuczne wyspy. Jedna z nich znajdzie się we wsi Grzybiny pod Działdowem, druga we wsi Chodźki pod Suwałkami. Wyspy będą miały brzegi umocnione kamieniami tak, by nie zarastały mocno roślinnością. W takich warunkach rybitwy i mewy zakładają gniazda, porastająca często wyspy wysoka roślinność jest dla tych ptaków barierą przed zakładaniem gniazd. “Dlatego też w ramach projektu będziemy wykaszać roślinność i krzaki na istniejących już wyspach, np. na jeziorze Ryńskim” – podał Menderski.

Ornitolodzy rozbudują też już istniejące sztuczne wyspy w Nerwiku i Pieckach.

“We wszystkich wspomnianych miejscach były kiedyś mewy i rybitwy, więc z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przypuszczać, że oba gatunki powrócą tu po poprawieniu ich warunków bytowych” – powiedział Menderski.

W ramach projektu ornitolodzy będą też badać zwyczaje i zachowania rybitw i mew. W tym celu zainstalują w koloniach fotopułapki, a ptakom założą nadajniki. “Chodzi nam przede wszystkim o ustalenie, jak daleko od kolonii żerują te ptaki, jakie zbiorniki wybierają na zdobywanie pokarmu, co jest ich pokarmem. Chcemy też poznać skalę drapieżnictwa w koloniach i częstotliwość wypraw po pokarm” – wyliczył Menderski.

W ramach promowania projektu ornitolodzy będą upowszechniać wiedzę o mewach i rybitwach na imprezach, np. festynach rodzinnych.

Wartość projektu badawczego poświęconego mewom i rybitwom wynosi ponad 2,1 mln zł, 85 proc. środków to unijne wsparcie.

PAP – Nauka w Polsce
Joanna Kiewisz-Wojciechowska

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!