Europa Wiadomości

Rumuni są coraz bardziej eurosceptyczni

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak informuje portal kresy.pl z sondażu przeprowadzonego przez INSCOP Research i Verifield na zlecenie think-tanku Strategic Thinking wynika, że Rumuni są coraz bardziej sceptyczni wobec UE.

Zgodnie z wynikami badania 68,5 proc. Rumunów uznało, że należy wystąpić z Unii Europejskiej, jeśli tego wymagałaby obrona interesów ich narodu i państwa. Relacjonujący te wyniki portal Euractiv.pl podkreśla coraz większe rozpowszechnienie tego rodzaju postawy. Jeszcze w marcu bieżącego roku reprezentowało ją 64,2 proc. respondentów, a w czerwcu 64,8 proc.

27,3 proc. respondentów w bieżącym sondażu uznało natomiast, że Rumunia powinna podporządkować się Unii Europejskiej i wyznaczanym przez nią regułom nawet wtedy, gdyby oznaczało to straty z perspektywy jej interesów. Natomiast około jednej czwartej respondentów uznaje, że opuszczenie UE nie miałoby znaczenia dla interesów Rumunii.

57,8 proc. badanych uznało jednak, że Rumunii łatwiej będzie rozwijać się gospodarczo w ramach UE niż poza nią. Choć proporcja ta obniżyła się wobec  62,9 proc. twierdzących tak w czerwcu.

Generalna ocena UE nie wygląda jednak dla niej zbyt pozytywnie. 47 proc. Rumunów uważa, że przystąpienie do UE przyniosło ich państwu korzyści, ale tylko niewielu mniej – 46 proc. jest przeciwnego zdania. Jeszcze w marcu przekonanych o korzyściach płynących z członkostwa było więcej – 61 proc., wobec 35 proc. nie dostrzegających korzyści z tego.

Kropla drąży skałę…

Źródło: kresy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!