Wiadomości

Rosyjski „dziennikarz” z zakazem wjazdu do Polski

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Obywatel Federacji Rosyjskiej, oficjalnie pracujący jako reporter rosyjskiej telewizji, został wpisany na listę osób niepożądanych w Polsce. Materiały SKW wskazały, że “dziennikarz” zbierał materiały na potrzeby rosyjskich działań dezinformacyjnych przeciwko Polsce.

Na wniosek Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego Urząd ds. Cudzoziemców wpisał na listę osób niepożądanych na terytorium RP ob. Federacji Rosyjskiej Jewgienija Reszetniewa.

Mężczyzna, przedstawiający się jako reporter rosyjskiej telewizji, prowadził działalność wykraczającą poza ramy pracy dziennikarza.

Z materiałów zgromadzonych w tej sprawie przez SKW wynika, że ww. osoba gromadziła informacje wykorzystywane do rosyjskich działań przeciwko Polsce, w tym działań o charakterze dezinformacji. Aktywność Reszetniewa zagrażała interesom RP, a także siłom sojuszniczym stacjonującym w Polsce.

Na wniosek Szefa SKW mężczyzna został objęty zakazem wjazdu do Polski na okres 5 lat oraz zakazem wjazdu do strefy Schengen przez 3 lata.

Rosyjscy dziennikarze pracujący w Polsce stanowią grupę wykorzystywaną do działań informacyjnych prowadzonych przez Federację Rosyjską przeciwko RP, krajom NATO i Zachodowi. Polska jest jednym z głównych celów walki informacyjnej prowadzonej przez Rosję.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!