Wiadomości

Rosjanie przegrupowują się i ściągają dodatkowe siły z zamiarem wznowienia ofensywy

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Komunikat Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy na godz. 12.00 dnia 13 marca 2022 roku

Trwa osiemnasty dzień heroicznego oporu narodu ukraińskiego przeciw rosyjskiej inwazji wojskowej.

Nieprzyjaciel kontynuuje operację ofensywną przeciw Ukrainie na kierunkach Polesia, Północnym, Słobożańskim, Donieckim, Tawrijskim i Południowego Bugu [Bohu]. Okupanci prowadzą działania mające na celu przywrócenie zdolności bojowej i przegrupowanie wojsk, a także przygotowanie do kontynuacji działań ofensywnych.

Rosyjscy zbrodniarze wojenni dokonują bombardowań rakietowych i artyleryjskich, niszcząc infrastrukturę cywilną w ukraińskich miastach Czernihów, Sumy, Mikołajów, Mariupol, Awdijewka, Wołnowacha i na przedmieściach dużych miejscowości na terytorium całej Ukrainy, a także atakując zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ramach prowadzonego przegrupowywania wojsk przeciwnika przygotowywane są dodatkowe jednostki do prowadzenia działań wojennych na terytorium Ukrainy. I tak, według dostępnych informacji, w dniach 9-10 marca 800 żołnierzy ze 102 Bazy Wojskowej (Giumri, Armenia) Południowego Okręgu Wojskowego zostało przerzuconych do Federacji Rosyjskiej w celu dalszego przerzutu do strefy działań wojennych. Do Republiki Białoruś koleją wysyła się do 1500 żołnierzy 40. Samodzielnej Brygady Morskiej (Pietropawłowsk Kamczacki) Floty Pacyfiku. 820. Centrum Ostrzegania przed Atakami Rakietowymi (Sołniecznogorsk) dokonuje selekcji personelu do wzięcia udziału w działaniach wojennych przeciwko Ukrainie.

W celu pilnego uzupełnienia strat wojsk okupacyjnych Sił Zbrojnych Rosji część kontyngentu „pokojowego” jest przenoszona z Górskiego Karabachu (Azerbejdżan) na Ukrainę. Ponadto, według dostępnych informacji, angażowana jest duża liczba najemnych bojowników z innych krajów (Syria, Serbia).

Nieprzyjaciel nie prowadził działań ofensywnych na kierunku Wołynia. Dowództwo wojskowe Republiki Białoruś kontynuuje działania na rzecz wzmocnienia ochrony granicy z Ukrainą. Utrzymuje się zagrożenie bezpośredniego udziału sił zbrojnych Republiki Białoruś w operacji wojskowej przeciwko Ukrainie po stronie okupantów na kierunku wołyńskim.

Wróg prowadzi rozpoznanie lotnicze obiektów wojskowych i cywilnych na terenie Ukrainy.

Na kierunku Polesia przeciwnik o wyznaczonym składem sił zajmuje pozycje w rejonie miejscowości Poliske, Iwanków, Lipiwka, Kopyłów, Motyżyn, Buzowa, Gorenicze, Irpień, Siniak, Kazarowicze i Suchołuchy. Obecnie nie prowadzi aktywnych działań ofensywnych. Wróg podejmuje próby ustanowienia systemu logistyki i odbudowy sprzętu wojskowego. Na terenie Republiki Białoruś na terenie miejscowości Kuliczicha, 17 km od granicy państwowej Ukrainy, nieprzyjaciel rozmieścił bazę do naprawy i odbudowy sprzętu wojskowego.

Na kierunku północnym nieprzyjaciel siłami samodzielnych pododdziałów Centralnego Okręgu Wojskowego utrzymuje pozycje w pobliżu miejscowości Lubecz, Sławutycz, Kowryta, Zołotynka, Miena, Branica, Kalita, Bogdaniwka, Łukasze, Romny i Niedrygajłów. Nie prowadzi aktywnych działań ofensywnych, jego główne wysiłki skupiają się na poprawie systemu logistycznego zgrupowania.

Na kierunku Browary – Boryspol nieprzyjaciel blokuje autostradę E95, kontynuując działania mające na celu przegrupowanie wojsk, uzupełnienie zapasów i prowadzenie rozpoznania. Nieprzyjaciel przeszedł się do obrony i utrzymuje sieć punktów kontrolnych na kluczowych trasach. Jest prawdopodobne, że po przegrupowaniu wojsk i wprowadzeniu dodatkowych pododdziałów nieprzyjaciel wznowi ofensywne działania mające na celu zdobycie lewobrzeżnych dzielnic Kijowa.

Na kierunku słobożańskim nieprzyjaciel, wyznaczonym składem sił, zajmuje pozycje w okolicach miejscowości Siewierodonieck, Swatowe, Kupjansk, Welika Pisariwka, Moskovski Bobryak i Lebedyn. Kontynuuje formowanie dodatkowych pododdziałów, konsoliduje się na osiągniętych rubieżach, przegrupowuje wojska, przywraca zdolność bojową pododdziałów, uzupełnia zapasy amunicji oraz paliwa i smarów w celu zablokowania Charkowa i zdobycia miasta Izjum. Nie było aktywnych ataków, z wyjątkiem miasta Izjum, gdzie wróg próbuje zająć miejscowość.

Na kierunkach donieckim i tawrijskim nieprzyjaciel zajmuje pozycje w pobliżu miejscowości Borowa, Ternowe, Nowokrasnianka, Ługańskie, Gorłowka, Pantelejmonówka, Nowotrojskoje i Hulajpole.

Przy wsparciu lotnictwa wojskowego stara się rozwijać ofensywę w rejonie Wołnowachy. Oddziały wroga zdobyły osady Staromliniwka, Jewheniwka, Pawliwka, Jegorywka i zostały zatrzymane na niekorzystnych rubieżach.

Okupanci ostrzeliwują pozycje naszych wojsk w rejonie Siewierodoniecka. Przy wsparciu artylerii przeprowadzili działania szturmowe i zajęli wschodnie obrzeża miejscowości Rubiżnoje.

Nieprzyjaciel nie prowadził aktywnych działań ofensywnych na kierunku Południowego Bugu [Bohu]. Aktywnie prowadzi rozpoznanie lotnicze. Kontynuuje ruch w kierunku Krzywego Rogu. W ciągu dnia okupanci nadal posuwali się w kierunku na Archangielskie i Nowoworoncówka, ale zostali zatrzymani.

Na wszystkich kierunkach prowadzenia natarcia wróg aktywnie osłaniania się infrastrukturą cywilną i ludnością cywilną.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!