Gospodarka Wiadomości

Rolnicy mogą już składać oświadczenia zamiast wniosków o dopłaty bezpośrednie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Od 15 lutego do 14 marca rolnicy, u których w ostatnim roku nie było zmian w gospodarstwie, mogą składać oświadczenia zamiast wniosków o dopłaty bezpośrednie. Dokument będzie potwierdzał brak zmian we wniosku o przyznanie płatności za bieżący rok w stosunku do zeszłego. Można go złożyć w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich Agencji Jolanta Dobiesz przypomina, że rolnicy mogą składać takie oświadczenia już drugi rok z rzędu.

– Oświadczenia mogą złożyć ci, którzy w 2018 r. ubiegali się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, redystrybucyjnej, płatności za zielenienie, płatności do powierzchni uprawy chmielu, do kóz, do owiec, a także płatności ONW (dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania) i płatności zalesieniowych – mówi dyrektor.

Jolanta Dobiesz dodaje, że rolnicy mogą składać oświadczenia pod warunkiem, że w zeszłym roku deklarowali powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 hektarów.

Jeżeli po złożeniu oświadczenia dojdzie do zmian w gospodarstwie rolnika, do końca maja może on złożyć zmianę do wniosku.

W zeszłym roku z możliwości złożenia oświadczeń w formie papierowej skorzystało około 430 tys. rolników.

Oświadczenie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r. Dokument składa się w formie papierowej. Formularz można znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie rozpocznie się w połowie marca. W tym roku można je złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

Z dopłat bezpośrednich korzysta ponad 1,3 mln polskich rolników.

/IAR/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!