Wiadomości

Rezerwat przyrody „Lisia Góra” pod opieką Uniwersytetu Rzeszowskiego

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Uniwersytet Rzeszowski objął patronatem naukowym znajdujący się w środku miasta rezerwat przyrody „Lisia Góra”. Uczelnia będzie m.in. prowadzić zajęcia edukacyjne dla mieszkańców Rzeszowa, organizować konferencje naukowe, prowadzić badania.

Objęcie przez Uniwersytet Rzeszowski (UR) patronatem naukowym rezerwatu odbyło się na mocy porozumienia pomiędzy nim a gminą miasto Rzeszów, w którym obie strony zobowiązały się do podejmowania wspólnych działań na rzecz „przyrodniczej i krajobrazowej rewaloryzacji i ochrony obszaru rezerwatu przyrody +Lisia Góra+”.

Jak poinformował PAP rzecznik uczelni Maciej Ulita badania i ochrona, jakie będzie prowadzić UR w rezerwacie dotyczyć będą biologiczno-kulturowego znaczenia starodrzewu dębowego oraz zagrożeń, jakie wywołują obce, inwazyjne i szkodliwe gatunki, które negatywnie wpływają na ochronę.

„Bardzo cieszymy się ze wspólnego projektu, którego realizacja przyczyni się do zwiększenia świadomości społecznej związanej z ochroną i rewitalizacją bezcennych elementów przyrody” – zaznaczył Ulita.

W ramach patronatu naukowego nad „Lisią Górą” UR będzie prowadzić współpracę naukowo-ekspercką z gminą miejską. W jej ramach organizowane będą: działania edukacyjne i badania mające na celu m.in. aktualizację wiedzy przyrodniczej. Przewidziano też prowadzenie zajęć dydaktycznych i edukacyjnych dla mieszkańców Rzeszowa i sprawdzenie, jaki jest ich stosunek do rezerwatu, podejmowanie działań ochronnych w rezerwacie oraz organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych związanych z ochroną i rewaloryzacją krajobrazów historycznych i kulturowo-przyrodniczych.

Rezerwat „Lisia Góra” to unikalne zjawisko przyrodnicze znajdujące się w centrum miasta, nad Wisłokiem. Została uznana za rezerwat przyrody w celu „zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych starodrzewu dębowego z licznymi sędziwymi okazami”.

Powierzchnia rezerwatu przekracza osiem hektarów. Jest to pozostałość Puszczy Sandomierskiej – „ostatni skrawek starego lasu” – stąd liczne skupisko (największe w całym województwie na tak niewielkiej powierzchni) okazów dębu szypułkowego – ok. 100 sztuk. Obwód największych z nich wynosi ponad 6 i ponad 5 metrów.

W rezerwacie znajduje się wiele roślin objętych ochroną: barwinek pospolity, bluszcz pospolity, centuria pospolita, kopytnik pospolity, pierwiosnka lekarska oraz krzewy: kalina koralowa i kruszyna pospolita. Jest tu prawie 180 gatunków ptaków; w zimie teren rezerwatu stanowi miejsce zimowania licznych stad gawronów przylatujących z krajów skandynawskich. Licznie występują na „Lisiej Górze” cenne okazy owadów, płazów, gadów oraz ssaki.

W bliskim sąsiedztwie rezerwatu znajdują się tereny spacerowo-rekreacyjne z wypożyczalniami sprzętu wodnego, oraz Zalew Rzeszowski.

Nauka w Polsce – PAP
autor: Agnieszka Pipała

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!