Felietony

Raport o zgonach w Polsce w 2020 r.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sprawozdana liczba zgonów w Polsce w 2020 roku wzrosła w stosunku do lat ubiegłych 2016-2019. W 2020 roku względem 2019 roku odnotowano 67 tys. zgonów więcej. W oparciu o prognozy demograficzne Eurostatu można szacować, że nadwyżka względem prognozowanej liczby zgonów na 2020 rok wyniosła ok. 62 tys. zgonów. Nadwyżkę tę wygenerowały przede wszystkim zgony, które wystąpiły między październikiem a grudniem.

Liczba zgonów w Polsce w ostatnim kwartale roku 2020 przewyższyła liczbę zgonów z roku 2019. Według danych z rejestru PESEL, obejmującego również zgłoszone zgony Polaków/osób posiadających numer PESEL za granicą, w 2020 roku odnotowano informację o 485,2 tys. zgonów, dla porównania w roku 2019 odnotowano 418,1 tys. zgonów, stąd nadwyżka wyniosła 67,1 tys. zgonów.

Warto zauważyć, że prognoza Eurostatu uwzględniające zmiany demograficzne zakładała, że liczba zgonów w 2020 roku będzie wyższa o ok. 5,4 tys. zgonów względem roku 2019, stąd też można szacować, że nadwyżka względem prognozowanej liczby zgonów wyniosła ok. 62 tys. zgonów, czyli ok. 15% prognozowanej liczby zgonów.

Szczególnie dużo zgonów nastąpiło w listopadzie, co widoczne jest na Wykresie 1. W pierwszej połowie
roku liczba zgonów w 2020 roku nie odbiegała od wartości z lat wcześniejszych.

Główną przyczyną wzrostu liczby zgonów jest pandemia SARS-CoV-2, której szczyt zakażeń w Polsce przypadł na jesień 2020 roku. Na Wykresie 3 przedstawiona została tygodniowa liczba zgonów zaraportowanych przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne jako spowodowane SARS-CoV2. Kształt wykresu odpowiada ogólnemu kształtowi nadwyżki zgonów w 2020 roku, z wyraźnym szczytem w listopadzie.

Liczba zgonów zwiększyła się przede wszystkim u osób powyżej 60 roku życia – stanowią one aż 94% nadwyżki liczby zgonów względem roku 2019. Spośród przyrostu liczby zgonów w 2020 roku względem roku ubiegłego 43% stanowią zgony zaraportowane przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne z przyczyną zgonu SARS-CoV-2. Co więcej, 27% nadwyżki to zgony u pozostałych osób, u których w przeszłości zdiagnozowano zakażenie SARS-CoV-2.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/raport-o-zgonach-w-polsce-w-2020-r

 

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!