Wiadomości

Putin podpisał dekret dotyczący deportacji Ukraińców

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Władimir Putin podpisał dekret pozwalający na deportację mieszkańców tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy. Chodzi o osoby, które nie przyjęły rosyjskiego obywatelstwa.

Na oficjalnym portalu informacji prawnej Federacji Rosyjskiej zamieszczono dekret, który został podpisany przez Władimira Putina. Dokument przewiduje, że obywatele Ukrainy lub posiadacze lokalnych paszportów samozwańczych republik w Doniecku i Ługańsku muszą przyjąć rosyjskie obywatelstwo, lub oświadczyć, że nie chcą tego zrobić.

Jeśli zdecydują się na wybór drugiej opcji, to od 1 lipca 2024 roku będą uważani za cudzoziemców i w związku z tym mogą zostać deportowani. W dekrecie widnieje także osobny zapis dotyczący deportacji osób, które stanową zagrożenie dla „bezpieczeństwa narodowego” Rosji.

Mieszkańcy tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy, którzy opowiadają się za „siłową zmianą fundamentów ustroju konstytucyjnego” w Rosji, finansują działalność terrorystyczną i ekstremistyczną, lub uczestniczą w „nieuprawionych” działaniach, będą deportowani oraz otrzymają zakaz wjazdu do Rosji.

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar 26 kwietnia poinformowała, że Rosja rozpoczęła przesiedlanie rosyjskich obywateli na tymczasowo okupowane terytoria Ukrainy na dużą skalę. Jednocześnie kontynuowana jest deportacja lokalnej ludności pod różnymi pretekstami. – W ten sposób Rosja dąży do zniszczenia ukraińskiej państwowości i tożsamości narodowej społeczeństwa na tymczasowo okupowanych terenach Ukrainy – podkreśliła polityk.

Według norm prawa międzynarodowego przymusowa deportacja nosi znamiona ludobójstwa. Ministerstwo ds. reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy 29 marca informowało, że ponad 19 tysięcy ukraińskich dzieci zostało przymusowo deportowanych do Rosji. Z kolei według danych Narodowego Centrum Oporu z 12 kwietnia ponad 100 tys. ukraińskich dzieci z obwodów donieckiego i ługańskiego zostało przewiezionych do Rosji pod pretekstem „leczenia”.

/wprost.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!