Wiadomości

Przez strajk nauczycieli nie było próbnych matur

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Kadra szkoły naruszyła prawa uczniów; nauczyciele przekroczyli swoje kompetencje – wynika z kontroli kuratorium przeprowadzonej w poznańskim liceum św. Marii Magdaleny po tym, jak z powodu protestu nauczycieli nie odbyła się tam próbna matura.

Kontrola została przeprowadzona na wniosek Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w związku z informacjami od rodziców i uczniów zaniepokojonych przerwaniem 3 stycznia próbnej matury w szkole oraz odstąpieniem od jej przeprowadzenia w kolejnych dniach. Stwierdzono naruszenia Prawa oświatowego, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu oraz statutu szkoły.

3 stycznia do próbnej matury z języka polskiego miało przystąpić ponad 180 uczniów. Tuż przed rozpoczęciem wypełniania arkuszy egzaminacyjnych uczniowie zostali poinformowani o proteście nauczycieli w związku z sytuacją finansową w polskiej oświacie.

Zamiast próbnej matury uczniowie mieli próby poloneza przed balem studniówkowym i zajęcia lekcyjne.

Jak poinformowało poznańskie kuratorium oświaty, kontrolę przeprowadzono w zakresie przestrzegania praw uczniów do bezpiecznych warunków pobytu w szkole, zgodności z przepisami prawa organizacji roku szkolnego, realizacji planów pracy szkoły i tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych oraz współpracy z rodzicami.

W protokole kontroli wskazano, że nagłe przerwanie próbnej matury i brak wcześniejszego poinformowania o zmianie planu pracy szkoły „było przyczyną stresu i niepokoju części uczniów, naruszyło ich prawo do bezpiecznych warunków pobytu w szkole”.

Kontrolujący ustalili, że w grudniu nauczyciele liceum postanowili powstrzymać się od zajęć dydaktycznych 20 grudnia i odstąpić od przeprowadzenia próbnej matury w dniach 3-11 stycznia. Stwierdzono, że dyrektor i nauczyciele nie poinformowali uczniów o podjętych decyzjach.

Analiza treści zapisów w dzienniku elektronicznym wykazała, że 20 grudnia nauczyciele prowadzili część zajęć dydaktycznych, „pozostałe zajęcia miały charakter opiekuńczo-wychowawczy”.

„Mając na uwadze powyższe, kontrolujący stwierdzili, że dyrektor oraz nauczyciele naruszyli prawa uczniów do bezpiecznych warunków pobytu w szkole poprzez działania niezgodne z prawem. Ponadto nauczyciele przekroczyli swoje kompetencje, wprowadzając zmianę dotyczącą zajęć w dniu 20 grudnia polegającą na powstrzymaniu się od zajęć dydaktycznych” – stwierdzono w protokole.

Kontrolujący stwierdzili też, że rodzice uczniów nie zostali zawiadomieni o zamiarze przerwania próbnej matury 3 stycznia.

Dyrektor poznańskiego liceum ma siedem dni na zgłoszenie zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!