Wiadomości

Przez nienaliczenie kar umownych wykonawcy Urząd Miasta Gdańska stracił blisko 90 milionów złotych

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W dniu 10 września 2020 r. funkcjonariusze Delegatury CBA w Gdańsku zakończyli postępowanie kontrolne w Urzędzie Miasta Gdańska. Kontrola prowadzona od 10 grudnia 2019 r. dotyczyła realizacji zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia: Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego. Zadanie IV. Odcinek Węzeł Marynarki Polskiej – Węzeł Ku Ujściu.

W wyniku kontroli stwierdzono bezpodstawne zawarcie aneksów, które spowodowało uniknięcie konieczności zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 88 076 318,74 zł z tytułu opóźnienia o 484 dni wykonania przedmiotu zamówienia.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!