Felietony

Przeszłyśmy do historii

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

12 maja 2019 to data, o której – miejmy nadzieję – będą pamiętać nasze dzieci oraz w przyszłości nasze wnuczęta. Jedyny w swoim rodzaju Narodowy Kongres Kobiet odbywał się w nowym budynku Sejmu. Wzięły w nim udział damy, dla których tradycyjne wartości takie, jak życie, rodzina, wiara katolicka są fundamentem społeczeństwa. Narodowy Kongres Kobiet miał na celu pokazać, że kobiety z różnymi talentami, pasjami czy predyspozycjami mogą się różnorako angażować w życie publiczne oraz czynić je przez to szlachetniejszym.

Prelegentki tu wymienione:
KAJA GODEK
RENATA CYTACKA
MARIA PIASECKA
MAGDALENA MAJKOWSKA
MAGDALENA PETLARSKA
MAŁGORZATA ZAMOJSKA
JAGNA LEŚNIOWSKA
IZABELA STROJEK
EWA NITECKA
MAGDALENA WILK
ANNA BRYŁKA
I niżej podpisana
przedstawiły swoje koncepcje dbania o dobro wspólne, który może zainspirować inne kobiety do bardziej intensywnego włączenia się w działalność publiczną w trzech panelach dyskusyjno –„ekspozycyjnych”:
„Matka-Polka-Kobieta Sukcesu”
„Kobieta zorganizowana”
„Bohaterka walki o sprawę”

Wszystkie obecne na Kongresie Damy podpisały DEKLARACJĘ NARODOWEGO KONGRESU KOBIET, którą w całości tu przytaczam:

Wierne hasłu “Bóg, Honor i Ojczyzna” deklarujemy:
1. Jako kobiety jesteśmy powołane do miłości i poprzez nią się spełniamy. Niezależnie od obranej drogi, czy jako mężatki, czy we wspólnocie, czy jako osoby stanu wolnego, chcemy działać na rzecz naszych rodzin, społeczności, narodu, osób wymagających szczególnej pomocy.
2. Jesteśmy różne od mężczyzn, ale mamy te same prawa. Obie płcie powinny ze sobą współdziałać, a nie rywalizować, czy próbować uzyskać przywileje kosztem drugiej. Kobiecość jest dopełnieniem męskości, tak jak męskość dopełnieniem kobiecości.
3. Nie zgadzamy się na przemoc. Potępiamy wszelkie formy gwałtu, handel ludźmi, przemoc domową. Wspieramy rozwiązania prowadzące do surowego karania oraz zapobiegania tym przestępstwom poprzez wspieranie dobrych wzorców naszej kultury, w których kobieta jest szanowana i otaczana troską.
4. Mamy prawo do rozwoju zawodowego w dowolnie obranym przez siebie kierunku, jednakże nie chcemy być automatycznie wpychane w pewne role poprzez mechanizm parytetów. Sprzeciwiamy się też dążeniu do sztucznego i przymusowego zrównania roli matki i ojca mechanizmami prawa pracy.
5. Każde życie od poczęcia jest święte, cenne i niepowtarzalne. Nie wolno zabijać nikogo i należy bronić zwłaszcza tych najsłabszych – w prenatalnym okresie rozwoju i w późnej starości. Chcemy szczególnie chronić osoby zmagające się z trudnościami życiowymi, w tym z niepełnosprawnością.
6. Instytucja małżeństwa z należną jej godnością i poważaniem powinna być przedmiotem szczególnego wsparcia. Opowiadamy się za promowaniem i popularyzowaniem kultury poszanowania wierności. W zakresie wychowania stawiamy natomiast na integralność i suwerenność rodziny.
7. Każde dziecko zasługuje na mamę i tatę. Nawet jeżeli zapewnienie tego jest niemożliwe z pewnych obiektywnych przyczyn, musimy dbać o dobro dzieci poprzez dostarczanie im wzorców męskości i kobiecości. Doceniając wartość płodności, jednak mając pełną świadomość zagrożenia płynącego z zabiegów in vitro, wspieramy usprawnianie procedur adopcyjnych oraz innowacyjne rozwiązania medyczne, takie jak naprotechnologia.
8. Wzorce czerpiemy z dokonań poprzednich pokoleń, udoskonalając je w miarę możliwości. Ważna jest dla nas rodzina w kontekście wielopokoleniowym i cześć oddawana bohaterom naszego Narodu. Chcemy wychowania dzieci w zdrowych, tradycyjnych, chrześcijańskich wartościach moralnych i prawidłowych relacjach dziewczynek i chłopców.
9. Nie zgadzamy się na wdrażanie wskazań kart LGBT+ (Lesbijek, Gejów, Biseksualistów, Transeksualistów…), propagującą seksualizację dzieci.
10. Chcemy powrotu do dobrych, tradycyjnych wzorców według których odpowiedzialność i obowiązek moralny są przymiotem wszystkich dorosłych osób. Sprzeciwiamy się braniu dzieci jako zakładników w ramach kłótni okołorozwodowych, ale też tzw. kulturze alimenciarstwa. Nie jest dopuszczalne uchylanie się od zobowiązań wobec rodziny, a także pomoc w tym np. poprzez zatrudnianie na czarno.
11. Nie zgadzamy się na traktowanie nas jako bezrefleksyjnych konsumentek. Sprzeciwiamy się proponowaniu nam jedynie bezwartościowych produkcji, czasopism i książek oraz określania ich mianem „seriali, prasy i literatury kobiecej”.
12. Wierzymy, że dojrzałe kobiety cieszy sukces innych kobiet i jesteśmy gotowe sobie nawzajem pomagać w dobrych dziełach. Dążymy do odrodzenia się solidarności sąsiedzkiej.
13. Doceniamy wysiłki naszych rodaczek walczących o polskość na Kresach i na emigracji. Szczególnym szacunkiem darzymy bohaterskie matki dbające o zachowanie polskości u dzieci, które urodziły się poza obecnymi granicami naszego państwa.
14. Nie ma naszej zgody na wulgarność w sferze publicznej. Sprzeciwiamy się pornografii oraz promowaniu krzywdzących wzorców kierowanych do młodych kobiet, w których wygląd, kariera, czy też epatowanie seksualnością jest jakoby najważniejszym “atrybutem”. Nie zgadzamy się na instrumentalne podejście do ludzi. Wzorzec sztucznego, pozornie atrakcyjnego, zewnętrznego piękna jest sprzeczny z prawdziwą naturą kobiety, która widzi oczyma duszy.
15. Chcemy zachowywać szacunek dla katolickiej tradycji naszego Narodu i domagamy się poszanowania naszych uczuć w tym zakresie. Sprzeciwiamy się pseudokulturze, która zajmuje się głównie szokowaniem i bezczeszczeniem bliskich naszemu sercu wartości. Jednocześnie, pozostając w postawie pokory, pragniemy, aby wszystkie nieprawidłowości w życiu Kościoła były rozwiązywane w duchu prawdy, sprawiedliwości i szacunku wobec pokrzywdzonych.
Do zobaczenia na kolejnym Kongresie!
Czołem Wielkiej Polsce!

Marta Cywińska

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!