Wiadomości

Przeszło 220 ochotników zasiliło szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Ochotnicy do Wojsk Obrony Terytorialnej wykorzystują okres wakacji, aby odbyć szkolenie podstawowe, złożyć przysięgę i zostać żołnierzem Wojska Polskiego. W ten weekend kolejnych ponad dwustu dwudziestu ochotników z Lubelszczyzny i Wielkopolski po raz pierwszy założyło mundur żołnierza Wojska Polskiego z biało – czerwoną flagą na ramieniu.

Powołania do służby w WOT na Lubelszczyźnie i Wielkopolsce były kolejnymi w ramach projektu „Wakacje z WOT”. Przypomnijmy, projekt ten adresowany jest głównie do pełnoletnich uczniów, studentów oraz nauczycieli, którzy w czasie wolnym od nauki chcą przejść podstawowe szkolenie wojskowe i rozpocząć swoją przygodę z Wojskami Obrony Terytorialnej.

W piątek i sobotę (26 i 27 lipca br.), szeregi żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej powiększyły się o ponad 220 ochotników. Szkolenie podstawowe w strukturach 2 Lubelskiej Brygady OT w Chełmie rozpoczęło 109 ochotników, a do 12 Wielkopolskiej Brygady OT powołano 112 ochotników.

Wakacyjne edycje 16-dniowego szkolenia podstawowego, tzw. „szesnastki” cieszą się dużym zainteresowaniem osób młodych, 60% powołanych w ten weekend ochotników z Lubelszczyzny i Wielkopolski to uczniowie i studenci, wśród ochotników byli też nauczyciele, dla których wakacyjna przerwa daje możliwość ukończenia 16-dniowego szkolenia bez kolizji z pracą.

Szkolenie podstawowe w czasie wakacji, nie różni się od szkoleń podstawowych organizowanych w WOT w innych terminach. To szesnaście dni bardzo intensywnych ćwiczeń, które są dużym wyzwaniem i sprawdzianem dla kandydatów. Pierwszy dzień to wcielenie, czyli sprawy formalne, badania i testy sprawnościowe. Następne dni, to już wyłącznie zajęcia praktyczne, organizowane na terenie jednostki, na strzelnicach i pasach taktycznych podczas, których ochotnicy mają okazję zapoznać się z podstawami strzelectwa, taktyki, topografii, łączności i pierwszej pomocy medycznej. Finałem jest tzw. „pętla taktyczna”, czyli sprawdzian zdobytych umiejętności. Szkolenie zwieńczy uroczysta przysięga wojskowa, która odbędzie się w Puławach (11 sierpnia) i w Biedrusku (10 sierpnia).

16-dniowe szkolenie podstawowe, tzw. „szesnastka” otwiera trzyletni cykl szkoleniowy Terytorialsów, który podzielony jest na trzy etapy: szkolenie indywidualne (pierwszy rok), specjalistyczne (drugi rok) i zgrywające (trzeci rok). W tym czasie żołnierze OT szkolą się w systemie weekendowym, w ramach tzw. szkoleń rotacyjnych, organizowanych w wymiarze minimum dwóch dni w miesiącu. Ponadto raz w roku każdym żołnierz OT uczestniczy w dwutygodniowym szkoleniu zintegrowanym organizowanym na poligonie.

Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej pełni służbę ponad 20,5 tys. żołnierzy.

Fot. DWOT
terytorialsi.wp.mil.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!