Wiadomości

Przemytnicy ludzi zatrzymani przez Straż Graniczną i ABW /film/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Wspólne działania Straży Granicznej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego doprowadziły do zatrzymania osób zajmujących się organizowaniem nielegalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej migrantom z krajów Bliskiego Wschodu, oraz Afryki.

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzech mężczyzn zaangażowanych w proceder organizowania nielegalnego przekraczania granicy z Polski do krajów Europy Zachodniej tzw. szlakiem bałkańskim, jak również z kierunku Białorusi. Wstępnie ustalono, że osoby te odpowiadały za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy kilkudziesięciu osób.

Od 19 do 22 kwietnia na terenie województwa mazowieckiego, przy wsparciu funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Nadwiślańskiego OSG zatrzymano 2 obywateli Afganistanu oraz obywatela Tadżykistanu. W przypadku jednego z zatrzymanych Afgańczyków, na podstawie materiałów zgromadzonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Straż Graniczną, Sąd Rejonowy w Bielsku–Białej wydał decyzję o umieszczeniu mężczyzny na okres 3 miesięcy w zamkniętym, strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Sąd przychylając się do wniosków SG, uznał, że mężczyzna może stanowić zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Drugiemu z zatrzymanych Afgańczyków, w ramach postępowania prowadzonego przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żywcu przedstawiono zarzut dotyczący ułatwienia nielegalnym migrantom pochodzącym z Afganistanu pobytu na terytorium naszego kraju wbrew przepisom.

Zatrzymanemu obywatelowi Tadżykistanu przedstawiono z kolei zarzuty organizowania nielegalnym migrantom przekraczania, wbrew przepisom, granicy z Polski do krajów Europy Zachodniej. Na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy w Żywcu zastosował wobec obywatela Tadżykistanu środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, natomiast wobec Afgańczyka prokuratura zastosowała środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego.

Zeszłotygodniowe zatrzymania to efekt ścisłej współpracy Straży Granicznej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zapobieganiu i zwalczaniu nielegalnej migracji, ale również rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu wszelkiego rodzaju zagrożeniom o charakterze terrorystycznym.

/slaski.strazgraniczna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!