Wiadomości

Przemycali ludzi z Iraku, teraz staną przed sądem

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W wyniku śledztwa, prowadzonego przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, 30 grudnia skierowany został akt oskarżenia przeciwko dwóm obywatelom Polski i Irakijce – członkom zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym. Grupa zajmowała się nielegalną migracją.

 

Śledztwo prowadzone było przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Dwóm mężczyznom, obywatelom RP pochodzącym z Iraku i kobiecie – Irakijce, zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, a jednemu z mężczyzn kierowanie tą grupą. Zarzuty dotyczą także organizowania cudzoziemcom nielegalnego przekraczania granicy Polski oraz wyłudzania poświadczania nieprawdy w dokumentach wystawianych przez funkcjonariuszy publicznych.

 

straż2

 

Zorganizowana grupa przestępcza działała w latach 2011-2016 na terytorium Polski, Iraku, Niemiec, Holandii, Szwecji i Finlandii, a w jej skład, oprócz oskarżonych, wchodziły osoby zamieszkałe na terytorium Iraku.

 

W swojej przestępczej działalności członkowie grupy wykorzystywali procedurę wydawania zaproszeń dla cudzoziemców. Zaproszenia stanowiły istotny dokument w trakcie starania się cudzoziemca o uzyskanie wizy. Dokumenty te składane były w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim i przedstawiano w nich niezgodne z prawdą dane dotyczące między innymi celu planowanego przyjazdu zapraszanego cudzoziemca do Polski. Tak sfałszowane zaproszenia uzyskiwały ważność w momencie wpisania ich do ewidencji zaproszeń. Dochodziło do tego na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego. Wyłudzili oni poświadczające nieprawdę zaproszenia dla co najmniej 109 cudzoziemców.

 

straż3

 

Oskarżeni oraz współdziałające z nimi osoby wyszukiwali i nawiązywali kontakt z Irakijczykami, którzy byli zainteresowani przedostaniem się do państw Unii Europejskiej, a nie spełniali wymagań koniecznych do uzyskania wizy. Następnie przedstawiano im warunki, na jakich będą mogli nielegalnie przedostać się na terytorium Unii Europejskiej oraz udzielano im instruktażu co do sposobu zachowania w przypadku zatrzymania i kontroli przez służby graniczne. Organizatorzy procederu pobierali za to opłaty w wysokości kilkuset euro lub dolarów amerykańskich.

 

straż4

 

Na „zaproszenie” cudzoziemców do Polski nakłoniono łącznie piętnaście osób, które złożyły w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim sfałszowane wnioski. Wyłudzone zaproszenia były przedkładane przez cudzoziemców przy ubieganiu się o wizę w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych funkcjonujących na terenie Iraku. Na ich podstawie przekraczali oni granicę i udawali się do innych niż Polska państw, w których łatwiej mogli uzyskać status uchodźcy (np. Finlandia).

 

/strazgraniczna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!