Wiadomości

„Profesor” i członkowie grup przestępczych staną przed Sądem za produkcję amfetaminy

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku (4 grudnia 2020 roku) skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia, przeciwko czternastu osobom wchodzących w skład zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się produkcją amfetaminy i innych substancji psychotropowych. Oskarżeni to mężczyźni w wieku od 27 do 68 lat pochodzący z województwa pomorskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Pod nadzorem prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku śledztwo w tej sprawie prowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji.

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku zarzucił oskarżonym udział w różnej konfiguracji w zorganizowanych grupach przestępczych kwalifikowany z art. 258 par. 1 k.k., oraz popełnienie 23 przestępstw narkotykowych w tym wytwarzanie prekursora w postaci benzyometyloketonu (BMK) oraz znacznych ilości amfetaminy i innych substancji psychotropowych kwalifikowane z art. 53 ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadanie znacznych ilości narkotyków kwalifikowane z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Kolejne zarzuty dotyczą posiadania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, które mogły służyć do skonturowania kompletnych urządzeń wybuchowych, posiadania bez wymaganego zezwolenia 20 przedmiotów stanowiących broń palną i istotne części broni palnej oraz 980 sztuk różnego rodzaju amunicji do broni palnej kwalifikowane z art. 171 par. 1 kk oraz z art. 263 par. 2 kk.

Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą do 20 lat pozbawienia wolności Ponadto oskarżonym grozi grzywna, przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstw oraz przepadek równowartości korzyści majątkowych uzyskanych z popełnionych przestępstw.

Większość oskarżonych była już wcześniej karana, część z nich będzie odpowiadać przed Sądem w warunkach recydywy. Jak ustalił prokurator niektórzy z oskarżonych uczyniła sobie z popełnianych przestępstw stałe źródło dochodu, co będzie skutkowało zaostrzoną odpowiedzialnością karną.

Jak ustalił prokurator oskarżeni działali w okresie od stycznia 2016 roku do września 2018 roku. Produkcja narkotyków odbywała się przy wykorzystaniu różnych metod produkcji oraz skonstruowanych linii technologicznych opracowanych przez znanego w środowisku przestępczym oraz karanego w Polsce i poza granicami kraju chemika Ryszarda J. ps. „Profesor”.

Na poczet przyszłych kar o charakterze finansowym prokurator dokonał zabezpieczenia mienia w postaci nieruchomości i ruchomości o wartości prawie 1,2 miliona złotych.

W toku prowadzonego śledztwa funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli substancje psychotropowe w postaci amfetaminy, MDA oraz dużych ilości prekursorów do wytwarzania narkotyków oraz materiały wybuchowe, broń palną i amunicję.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!