Wiadomości

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego – poinformował prezydencki minister Błażej Spychalski

Od chwili publikacji będzie on obowiązywał w 183 miejscowościach w pasie 3 km od granicy z Białorusią. Dokument ma trafić jeszcze do Sejmu. Stan wyjątkowy zacznie obowiązywać niezależnie od decyzji posłów, od publikacji rozporządzenia. Od tego momentu na terenach przygranicznych nie będą mogły przebywać osoby postronne – przypomina reporter RMF FM Roch Kowalski.

Na początek stan wyjątkowy potrwa 30 dni.

Wprowadzono następujące rodzaje ograniczeń:

1. zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, zgromadzeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631);

2. zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;

3. obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej;

4. zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach;

5. zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów;

6. ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia;

7. ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Określając katalog ograniczeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym wybrano rodzaje ograniczeń jak najmniej dolegliwe dla osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest umożliwienie skutecznej realizacji działań przez właściwe służby państwowe.

Zakres wprowadzenia i stosowania ograniczeń określonych w pkt 1-5 i 7 zostanie określony w rozporządzeniu Rady Ministrów, natomiast w stosunku do ograniczenia z pkt 6 – w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Obszary, w których zostaje wprowadzony stan wyjątkowy, położone bezpośrednio przy granicy z Republiką Białorusi, wskazane zostały w załączniku do rozporządzenia.

Czytaj też:

W sierpniu Straż Graniczna odnotowała 3,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy

/rmf24.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!