Wiadomości

Prezydencki projekt ustawy: Rodzice mają decydować, jakie organizacje mogą działać na terenie szkoły

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Rodzice mają mieć pełną informację nt. organizacji działających na terenie szkoły. Muszą tez wyrazić zgodę na tę działalność – taki jest cel prezydenckiego projektu zmiany prawa oświatowego. O złożeniu inicjatywy ustawodawczej poinformował dziś prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z rodzinami w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent wyjaśnił, że zgodnie z jego projektem , działalność wszelkich organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, która miałaby być prowadzona na terenie szkoły, wymaga nie tyko zgody dyrekcji szkoły i Rady Szkoły ale przede wszystkim zgody rodziców. Dotyczy to każdej organizacji, niezależnie od jej profilu i sposobu działania.

Jeśli chce działać na terenie szkoły, prowadzić zajęcia pozalekcyjne, czy jakąkolwiek działalność dla dzieci czy z dziećmi lub też prowadzić zajęcia w ramach danego przedmiotu, zobowiązana będzie przedstawić rodzicom w formie konspektu pełną informację o tym, co i w jakiej formule zamierza przekazywać, czego będą dotyczyły te treści oraz kto je będzie przekazywał, a także jakie są kwalifikacje i dotychczasowe doświadczenie tej osoby.

„Jest to postulat wielokrotnie zgłaszany przez środowiska rodziców. Czas najwyższy alby został zmaterializowany w naszym systemie prawnym” – powiedział prezydent.

Podkreślił, że projekt to przede wszystkim realizacja art. 48 ust. 1 Konstytucji, mówiącego o prawie rodziców do wychowywania dzieci.

-Czas najwyższy, by to prawo było realizowane i zagwarantowane ustawowo – powiedział Andrzej Duda przypominając, że rodzice wyrażają takie oczekiwania zwłaszcza wobec różnego rodzaju sytuacji dla dzieci niebezpiecznych, z którymi mieliśmy do czynienia w wielu miejscach na terenie naszego kraju.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!