Europa Wiadomości

Powstanie unijne superpaństwo. IV Rzesza już na horyzoncie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Parlament Europejski opowiedział się w środę za zmianą traktatów unijnych. W głosowaniu 291 europosłów było za, 274 przeciw. Z kolei 44 wstrzymało się od głosu. Chodzi m.in. o zniesienie zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach i przekazanie kolejnych kompetencji organom UE. Sprawę opisał m.in. portal kresy.pl.

Powstanie unijne superpaństwo. W środę w czasie sesji głosowań w Parlamencie Europejskim eurodeputowani opowiedzieli się za raportem Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO), który zaleca zmianę unijnych traktatów. Za przyjęciem dokumentu zagłosowało 291 europosłów, a 274 przeciw. Z kolei 44 wstrzymało się od głosu.

Teraz sprawozdanie, zgodnie z zapowiedziami prezydencji hiszpańskiej, trafi 12 grudnia pod obrady Rady ministrów ds. europejskich. Prezydencja hiszpańska deklaruje, że jest wystarczająca większość, żeby przekazać to dalej Radzie Europejskiej, która zwykłą większością głosów może zwołać Konwent.

Konwent składa się z przedstawicieli państw członkowskich i instytucji unijnych. Jego zadaniem jest praca nad traktatem, który następnie przekazuje Radzie Europejskiej. Szef Rady Europejskiej zwołuje Konferencję Międzyrządową, a następnie uzgodniony Traktat trafia do ratyfikacji przez państwa członkowskie. Los planowanych zmian nie jest więc jeszcze przesądzony.

Przypomnijmy, że 25 października br. Komisja Spraw Konstytucyjnych Europarlamentu (AFEC) przyjęła sprawozdanie zalecające zmianę unijnych traktatów. Liczący 110 stron dokument zawiera propozycje 267 zmian w obu Traktatach – o Unii Europejskiej oraz o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Są to: eliminacja zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach oraz transfer kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom UE. Jak pisaliśmy, to kolejny krok do federalizacji UE.

Chodzi m.in. o utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych UE – w zakresie ochrony środowiska oraz bioróżnorodności (art.3 TFUE), a także znaczne rozszerzenie kompetencji współdzielonych (art.4). Miałyby obejmować osiem nowych obszarów: politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, ochronę granic, leśnictwo, zdrowie publiczne, obronę cywilną, przemysł i edukację. Nowe kompetencje wyłączne oznaczałyby wzmocnienie roli Unii w kwestiach polityki klimatycznej. Współdzielenie kompetencji w dziedzinach, które aktualnie są wyłączną prerogatywą państw członkowskich, doprowadziłoby z kolei do przyjmowania w tych sferach regulacji obowiązujących wszystkie kraje, nawet gdyby nie wszystkie się na to zgodziły.

Krytycy postulowanych zmian podkreślają możliwość pośredniego wpływania UE na programy nauczania w szkołach, a także na ograniczenie ochrony życia dzieci poczętych. W raporcie zawarto także propozycje dotyczące uproszczenia procedury zawieszania w prawach członka tych państw, które naruszą “wartości unijne” – “praworządność”, “demokrację”, “wolność”, “prawa człowieka”, “równość”. Dokument przewiduje także dalsze wzmocnienie pozycji Komisji Europejskiej oraz możliwość wprowadzenia instytucji ogólnounijnego referendum.

Polecamy również: Pfizer pozwał Polskę za “szczepionki”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!