Prawo i porady prawne

Potencjał polisy OC Rolnika w odniesieniu do szkód osobowych

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Polisa OC Rolnika w swojej konstrukcji prawnej ma bardzo szerokie zastosowanie. Zakres ochrony tą polisą rozciąga się na zasadę winy, zasadę ryzyka oraz zasadę winy
w nadzorze nad zwierzętami. Z drugiej strony należy zauważyć, iż poszkodowany, który ubiega się o wypłatę odszkodowania z OC Rolnika, ma możliwość uzyskania zwrotu wszelkich poniesionych kosztów i utraconych zarobków. Obok klasycznego odszkodowania
i zadośćuczynienia są to ważne elementy potencjału polisy OC Rolnika.

Praca na gospodarstwie rolnym w swej naturze może powodować sytuacje niebezpieczne. Niestety w wielu gospodarstwach na przestrzeni 3 ostatnich lat doszło
do wypadku, w którym ktoś ucierpiał – doznał szkody osobowej, czyli krótko mówiąc urazu na ciele w postaci złamania, przecięcia, zmiażdżenia lub innych przypadłości. W wielu indywidualnie określonych przypadkach można skorzystać z polisy OC Rolnika.

Zasada winy ma zastosowanie we wszystkich sytuacjach, w których osoba poszkodowana doznała obrażeń na ciele w związku z winą innej osoby, która podczas pracy na gospodarstwie rolnym zawiniła i wyrządziła szkodę innej osobie.  Aby odpowiednio sobie to zobrazować, można przedstawić następujący przykład: rolnik poszedł do chlewni, aby dokonać obrządku świń. Wszedł do kojca, by wsypać do koryta paszę. Niestety nie zamknął za sobą furtki, przez co świnia wybiegła z patyka, uciekła z chlewni na podwórko i tam zderzyła się z przechodzącą matką rolnika. W takiej sytuacji zastosowanie będzie miała polisa OC Rolnika, gdyż rolnik zawinił całej tej sytuacji, gdyż nie zabezpieczył furtki, wskutek czego doszło do ucieczki świni i wypadku.

Kolejną podstawą prawną, jaką można zastosować dla uzyskania odszkodowania z OC Rolnika jest zasada ryzyka. Jest to norma prawna, która zabezpiecza pracujące przy użyciu maszyn i urządzeń ofiary wypadków na gospodarstwie rolnym. Zasada ryzyka
ma zastosowanie w sytuacji, gdy poszkodowany pracował przy użyciu maszyny lub urządzenia, podczas wykonywania pracy doszło do awarii, wskutek czego wykonujący pracę doznał obrażeń na ciele. Warto podkreślić, iż ta zasada nie daje możliwości wypłaty odszkodowania właścicielowi gospodarstwa. Działa ona tylko na korzyść członków rodziny
i pracowników, którzy pracowali na gospodarstwie rolnym. Dla przykładu załóżmy sytuację, w której syn właściciela gospodarstwa otrzymuje od swego ojca polecenie, aby pociąć drzewo przy użyciu piły stołowej. Owa piła napędzana jest silnikiem elektrycznym, a moc z silnika przekazywana jest do zespołu tnącego za pomocą paska. Gdy mężczyzna tnie drzewo, w pewnym momencie pęka pasek uderzając pracującego w twarz, powodując obrażenia twarzy.  Mimo, iż na miejscu zdarzenia nie było właściciela piły polisa OC Rolnika będzie miała zastosowanie.

Ostatnią podstawą prawną, jaką można zastosować po wystąpieniu wypadku
na gospodarstwie rolnym, jest wina w nadzorze nad zwierzętami. Zgodnie z tą zasadą, każda osoba, która miała kontakt ze zwierzętami na gospodarstwie może ubiegać się
o odszkodowanie. Jedynym wyłączeniem podmiotowym jest to, że właściciel zwierzęcia lub osoba, która sprawowała pieczę nad zwierzęciem nie może ubiegać się o odszkodowanie.
Ku woli ścisłości warto wyjaśnić zastosowanie tej zasady przykładem. W pewnym gospodarstwie rolnik przeprowadzał przez podwórko byka, którego prowadził
za przymocowany łańcuch. W pewnym momencie, gdy przechodził obok stojącego ojca, byk z własnego popędu zaczął wierzgać i swoją tylną nogą kopnął ojca rolnika, powodując złamanie nogi u poszkodowanego. Mimo, iż trzymający na uwięzi rolnik nie miał wpływu
na zachowanie zwierzęcia, sytuacja ta daje możliwość zastosowania polisy OC Rolnika
i ubiegania się o wypłatę rekompensaty pieniężnej.

Przy zastosowaniu wyżej wymienionych podstaw prawnych poszkodowany może ubiegać się o szereg świadczeń pieniężnych z polisy OC Rolnika: odszkodowanie, zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, dojazdów, zwrot utraconego dochodu, rentę, przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej po wypadku oraz wszelkie inne zwroty kosztów wynikające z powstania szkody po wypadku.

Autor: Sławomir Szymański

Kontakt do autora artykułu: +48 662 071 269

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!