Polska Świat Wiadomości

Poseł Dobromir Sośnierz złożył projekt uchwały dot. naruszenia przez Chiny autonomii Honkongu

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak informuje portal nczas.com poseł Konfederacji złożył projekt uchwały w sprawie naruszenia przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej autonomii Honkongu.

– Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyłącza się do głosów protestu w związku z oświadczeniami płynącymi ze strony Chińskiej Republiki Ludowej o zamiarze rażącego naruszenia wspólnej chińsko-brytyjskiej deklaracji z roku 1984 dotyczącej statusu Hongkongu – czytamy.

– Decyzja rządu chińskiego o jednostronnym narzuceniu ustawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa narodowego w Hongkongu stanowi złamanie deklarowanej zasady „jednego kraju — dwóch systemów”, którą rząd chiński zobowiązał się gwarantować w stosunku do przekazanego sobie terytorium autonomicznego. Obecne działania rządu w Pekinie stanowią najpoważniejsze od roku 1997 zagrożenie dla autonomii Hongkongu i budzą obawy co do przyszłości Hongkongu jako międzynarodowego otwartego miasta Chin – napisano.

– Zachowanie władz chińskich łamiące postanowienia układu chińsko-brytyjskiego poddadzą w wątpliwość wiarygodność państwa chińskiego jako partnera na arenie międzynarodowej i wzbudzą uzasadnioną nieufność co do respektowania przez nie także przyszłych potencjalnych zobowiązań – czytamy dalej. – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa w związku z tym do wycofania się przez władze Chińskiej Republiki Ludowej z prób naruszania autonomii Hongkongu.

Jak na razie uchwale złożonej 19 czerwca nie nadano dalszego biegu.

Ciekawa inicjatywa.

Źródło: nczas.com

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!