Europa Wiadomości

Populacja Bułgarii drastycznie maleje

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak podaje portal obserwatorgospodarczy.pl na podstawie danych Krajowego Instytutu Statystycznego populacja Bułgarii zmniejsza się. Problemami wpływającymi na wyludnianie się kraju są przede wszystkim niska dzietność oraz wysoka śmiertelność. Coraz więcej młodych Bułgarów szuka pracy na Zachodzie, opuszczając rodzinny kraj.

Według danych z NSI na przestrzeni ostatniej dekady populacja Bułgarii zmniejszyła się o 11,5%. Oznacza to, że obecnie w kraju jest o 844 000 mniej Bułgarów niż przed dziesięcioma laty. Według stanu na wrzesień populacja kraju wynosiła 6,5 miliona. Liczba gospodarstw domowych wynosiła średnio 2,8 miliona, z czego na jedno gospodarstwo przypadało średnio 2,3 osoby.

Na przestrzeni ostatnich trzech dekad, a więc po upadku reżimu totalitarnego Bułgaria straciła 2,4 miliona ludzi, stanowiących ok. 28% swojej populacji. Obecnie w miastach mieszka ok. 74,3% obywateli Bułgarii, z czego Sofia, stolica kraju, była jedynym ośrodkiem miejskim, w którym liczba mieszkańców wzrosła. Na przestrzeni minionej dekady w mieście zamieszkało 188 000 nowych osób. Największy spadek liczby mieszkańców odnotowano natomiast w powiatach Dobrich i Vidin (o 26,3%) oraz Montana (o 24,2%).

Czynnikami wpływającymi na spadek populacji są przede wszystkim niska dzietność oraz wysoka śmiertelność. Coraz więcej młodych Bułgarów rezygnuje z pracy w kraju, szukając zatrudnienia na Zachodzie. Odsetek ludzi w wieku powyżej 65 lat wzrósł o 5,4% w porównaniu z rokiem 2011 i o 9,6% w porównaniu z rokiem 1992. Spadł również odsetek dzieci i ludzi w wieku zdolnym do pracy.

Problemem Bułgarii jest również zła kondycja narodowego systemu ochrony zdrowia. Tylko na przestrzeni ostatnich dwóch lat zmarło 31 000 osób z powodu COVID-19. Liczba ta byłaby zapewne mniejsza, gdyby nie przeciążony i niewydolny system. ONZ podaje, że przy utrzymaniu obecnego tempa wyludniania się kraju w 2050 roku Bułgarię będzie zamieszkiwać zaledwie 5,4 mln osób. Bułgaria nie jest jednak wyjątkiem. Niemal całe Bałkany są regionami, które od lat się wyludniają.

Autor: Agnieszka Patyk

Źródło: obserwatorgospodarczy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!