Wiadomości

Polsko – ukraińską granicę będzie można przekroczyć w okolicach Wołosatego w Bieszczadach

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Od 1 do 5 maja w okolicach Wołosatego w Bieszczadach zostanie uruchomiona odprawa graniczna poza czynnymi przejściami granicznymi. Turyści zainteresowani przekroczeniem polsko-ukraińskiej granicy w tym miejscu muszą spełnić takie same warunki, jak podczas kontroli w przejściu granicznym.

Odprawa graniczna poza czynnymi przejściami granicznymi będzie prowadzona w obrębie Przełęczy Beskid pod Menczyłem, na drodze pomiędzy miejscowościami Wołosate po polskiej stronie i Łubnia na Ukrainie.

Punkt odpraw granicznych będzie funkcjonował od 1 do 5 maja br. w godzinach 9.00-18.00.

Przekraczać granicę będą mogły wszystkie osoby, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, na podstawie dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy.

Turyści będą mogli przekroczyć granicę pieszo oraz na rowerze.

Każdy podróżny będzie musiał przejść kontrolę polskich i ukraińskich służb granicznych oraz celnych.

Obywatele państw Unii Europejskiej muszą posiadać ważny paszport, a obywatele Ukrainy – ważny paszport oraz wizę lub dokument pobytowy jeśli jest wymagany, bądź zezwolenie MRG.

Na drodze prowadzącej do miejsca przekroczenia granicy zostaną wprowadzone tymczasowe ograniczenia w ruchu. Należy stosować się do poleceń i komunikatów służb czuwających nad bezpieczeństwem.

Podstawą do przeprowadzenia odprawy granicznej poza czynnymi przejściami granicznymi jest zgoda Głównych Pełnomocników Granicznych Polski i Ukrainy udzielona w oparciu art. 9 Umowy z dnia 18 maja 1992 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych.

/strazgraniczna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!