Wiadomości

Polskie Radio 24: Wiemy, kto finansował konwencję Roberta Biedronia

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Według umowy, do której dotarło Polskie Radio 24, to fundacja Instytut Myśli Demokratycznej, a nie partia polityczna miała opłacić wynajem hali Torwar, na której odbyła się konwencja partii Roberta Biedronia. Nasze ustalenia wykluczają dotychczasową narrację działaczy i mogą być podstawą dla organów ścigania do zbadania sprawy, zanim sprawozdanie finansowe ugrupowania oceni PKW.

Portal PolskieRadio24.pl dotarł do dokumentu, z którego wynika, że umowa została zawarta między Centralnym Ośrodkiem Sportowym (Torwarem) a Fundacją Instytut Myśli Demokratycznej, reprezentowaną przez prezesa Marcina Anaszewicza i członkinię zarządu Monikę Gotlibowską. Sprawdziliśmy, że są to najbliżsi współpracownicy lidera, którzy w partii pełnią funkcje, odpowiednio: wiceszefa partii i skarbniczki.

Umowa została zawarta 7 grudnia 2018 r. między COS a Instytutem Myśli Demokratycznej. Jej przedmiotem jest udostępnienie na rzecz IMD hali widowiskowo-sportowej “Torwar I” na potrzebę przeprowadzenia przez organizatora imprezy 3 lutego 2019 r.

Z dokumentu wynika, że całość kwoty za wynajem miała opiewać na sumę 55,350 tys. zł. 29 października 2018 r. miał zostać wpłacony przez fundację zadatek w wysokości 11,070 tys. zł, a do 18 stycznia 2019 r. organizator, czyli Instytut, musiał uregulować resztę kwoty: 44,280 tys. zł. (wszystkie kwoty brutto). Z treści umowy wynika, że gdyby nie doszło do opłacenia którejś z faktur, wynajmujący miałby podstawę do odstąpienia od umowy z winy organizatora. Jak wiadomo konwencja się odbyła.

– Jeżeli potwierdziłaby się informacja o pokryciu przez podmiot trzeci (fundację) części kosztów konwencji partyjnej, to należałoby kwalifikować takie działanie jako oczywiste naruszenie przepisów ustawy o przyjmowaniu darowizn. Ponadto, stanowiłoby to naruszenie konstytucyjnej zasady jawności finansowania partii politycznych, bowiem pochodzenie środków fundacji nie jest już objęte jawnością – mówi mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

Mec. Kwaśniewski powołuje się na art. 39a ustawy o partiach, który głosi, że korzyści majątkowe uzyskane poprzez pokrycie przez fundację kosztów wydarzeń partyjnych, podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.

– Osobom odpowiedzialnym za przekazywanie partiom politycznym i za przyjmowanie przez partię środków finansowych z naruszeniem przepisów ustawy grozi odpowiedzialność karna – grzywna w wysokości od 1000 do 100 000 zł – wyjaśnia prezes Ordo Iuris.

/Polskie Radio 24/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!