Wiadomości

Polska na 20. miejscu w świecie, gdy chodzi o wydatki na wojsko

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Według ustaleń Sztokholm International Peace Research Institute (SIPRI) całkowite globalne wydatki na zbrojenia wzrosły w 2019 r. do ​​1.917 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 3,6% w stosunku roku 2018. Był to zarazem największy roczny wzrost wydatków od 2010 r. Pięć krajów wydających najwięcej w roku 2019 na zbrojenia (62% wszystkich wydatków w skali świata) to Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Rosja i Arabia Saudyjska. Po raz pierwszy dwa państwa azjatyckie znalazły się w pierwszej trójce wydatków wojskowych. Kompleksowa coroczna aktualizacja bazy danych wydatków wojskowych SIPRI jest dostępna od dziś na stronie www.sipri.org.

Globalne wydatki na wojsko w 2019 r. stanowiły 2,2 procent globalnego produktu krajowego brutto (PKB) i wyrażały się kwotą około 249 USD na osobę. „Globalne wydatki na wojsko były o 7,2 procent wyższe w 2019 roku niż w 2010 roku, co odzwierciedla trend coraz szybszego wzrostu wydatków na wojsko w ostatnich latach” – mówi dr Nan Tian, ​​ekspert SIPRI.

Stany Zjednoczone napędzają globalny wzrost wydatków na wojsko. Wydatki na wojsko w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 5,3 procent do łącznej kwoty 732 miliardów dolarów w 2019 r. i stanowiły 38 procent globalnych wydatków na wojsko. Wzrost wydatków USA w samym 2019 r. był równy całości wydatków wojskowych Niemiec za ten rok. „Niedawny wzrost wydatków na wojsko w USA w dużej mierze opiera się na odczuwalnym powrocie do konfrontacji między wielkimi mocarstwami” – mówi Pieter D. Wezeman, ekspert w SIPRI.

Chiny i Indie przodują w azjatyckich wydatkach wojskowych. W 2019 r. Chiny i Indie zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce na świecie, gdy chodzi o wydatki wojskowe. W Chinach wyniosły one w 2019 r. 261 mld USD, co stanowi wzrost o 5,1% w porównaniu z 2018 r., podczas gdy w Indiach wzrosły one o 6,8% do 71,1 mld USD. „Napięcia i rywalizacja Indii zarówno z Pakistanem, jak i z Chinami są głównymi czynnikami napędzającymi wzrost wydatków wojskowych” – mówi Siemon T. Wezeman, ekspert z SIPRI.

Oprócz Chin i Indii, także Japonia (47,6 mld USD) i Korea Południowa (43,9 mld USD) znalazły się wśród państw z największymi wydatkami na wojsko w Azji i Oceanii. Wydatki wojskowe w regionie rosły co roku od co najmniej 1989 roku.

Niemcy przodują, gdy chodzi o wzrost wydatków wojskowych w Europie. Wydatki wojskowe Niemiec wzrosły o 10 procent w 2019 r., do 49,3 mld USD. Był to największy wzrost wydatków wśród 15 państw wydających na cele wojskowe w 2019 r. najwięcej. ”Wzrost niemieckich wydatków wojskowych można częściowo wyjaśnić postrzeganiem zwiększonego zagrożenia ze strony Rosji, podzielanego przez wiele państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO), – mówi Diego Lopes da Silva, badacz w SIPRI. „Jednocześnie jednak wydatki wojskowe Francji i Wielkiej Brytanii pozostały względnie stabilne”.

Nastąpił gwałtowny wzrost wydatków wojskowych wśród państw członkowskich NATO w Europie Środkowej: na przykład w Bułgarii o 127 procent – głównie z powodu płatności za nowe samoloty bojowe – a w Rumunii o 17 procent. Łączne wydatki wojskowe wszystkich 29 państw członkowskich NATO wyniosły 1.035 mld USD w 2019 r.

W 2019 r. Rosja, gdy chodzi o wydatki na wojsko, znalazła się na czwartym miejscu na świecie – zwiększyła wydatki na wojsko o 4,5 procent, do 65,1 mld USD. „Poziom wydatków wojskowych Rosji stanowiący równowartość 3,9 procent PKB był jednym z najwyższych w Europie w 2019 r.” – mówi Alexandra Kuimova, naukowiec w SIPRI.

Inne znaczące wydarzenia regionalne

– Ameryka Południowa: Wydatki na wojsko w Ameryce Południowej w istotny sposób nie uległy zmianie, pozostały w 2019 r. na poziomie 52,8 mld USD. 51 procent ogółu wydatków wojskowych w podregionie przypadało na Brazylię.

– Afryka: Łączne wydatki wojskowe państw w Afryce wzrosły o 1,5 procent, do szacowanych 41,2 mld USD w 2019 r. – pierwszy wzrost wydatków w regionie od pięciu lat.

– Azja Południowo-Wschodnia: Wydatki na zbrojenia w Azji Południowo-Wschodniej wzrosły o 4,2 procent w 2019 r., osiągając 40,5 mld USD.

Średnie obciążenie wydatkami wojskowymi wyniosło 1,4% PKB w krajach Ameryki, 1,6% w Afryce, 1,7% w Azji i Oceanii oraz w Europie oraz 4,5% w przypadku Bliskiego Wschodu (w krajach, dla których dostępne są dane).

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!