Wiadomości

Polska firma zakończyła projekt dla ESA dot. prognozowania pogody kosmicznej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Polska firma Creotech Instruments zakończyła prace dotyczące opracowania modelu zastosowania rozwiązań chmurowych przy prognozowaniu pogody kosmicznej – poinformowała w poniedziałek firma. Docelowym odbiorcą projektu jest Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).

“Wspólnie z naszymi Partnerami zakończyliśmy projekt dla ESA, mający kluczowy wpływ na prognozowanie pogody słonecznej, która jest istotna w kontekście występujących problemów z łącznością satelitarną i radiową” – wskazał, cytowany w poniedziałkowej informacji Creotech Instruments, prezes firmy Grzegorz Brona.

Chodzi o projekt Telltale, w ramach którego partnerami Creotech Instruments są Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz dostawca usług chmurowych CloudFerro. Jak wskazano, zleceniodawcą przedsięwzięcia jest Europejskie Centrum Operacji Kosmicznych (European Space Operations Centre – ESOC), będące częścią Europejskiej Agencji Kosmicznej. “Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie tworzenia bardziej skutecznych prognoz pogody w jonosferze i niwelowania występujących zakłóceń sygnałów radiowych, jakie mają miejsce na skutek obecnych burz słonecznych” – przekazała Creotech Instruments.

Jak wyjaśnił Brona, spowodowane burzami słonecznymi zaburzenia w jonosferze wywołują szereg negatywnych skutków w łączności, m.in. mogą prowadzić do uszkodzenia satelit telekomunikacyjnych, bądź zniszczeń w infrastrukturze energetycznej. “Wraz z rozwojem technologii negatywny wpływ podobnych zjawisk rośnie, co zwiększa znaczenie badań nad powstającymi zjawiskami” – dodał.

Z poniedziałkowej informacji wynika, że dane pozyskiwane obecnie z jonosond pozwalają na prognozowanie zaburzeń komunikacji radiowej, o ile zostaną odpowiednio i szybko zinterpretowane. “W ramach projektu Telltale opracowano model platformy chmurowej, pozwalającej na optymalizację, przetwarzanie danych i prognozowanie pogody kosmicznej w czasie rzeczywistym” – zaznaczono. Dodano, że infrastruktura chmury pozwala też na udostępnianie danych, obliczeń, procesów i innych zasobów pomiędzy różnymi zaangażowanymi podmiotami.

“Platforma chmurowa TellTale posiada również zdolność konwertowania surowych danych pomiarowych i obliczeń przy użyciu wydajnych maszyn wirtualnych oraz generowania prognoz w formie diagramów i alertów” – podkreślono. Dodano, że usprawnia to przetwarzanie i analizę danych z wielu źródeł, “wprowadzając algorytmy do danych i obniżając całkowite koszty ich przetwarzania”.

Creotech jest polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Urządzenia Spółki brały udział w 26 projektach dla sektora kosmicznego, w tym w 14 misjach kosmicznych – z czego 4 zostało zrealizowane dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

autorka: Magdalena Jarco
Nauka w Polsce – PAP

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!