Wiadomości

Polscy prokuratorzy zajmą się zbrodniami Rosjan w Buczy

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Polscy prokuratorzy z zespołu śledczego zajmującego się napaścią Rosji na Ukrainę i zbrodniami popełnionymi przez rosyjskich żołnierzy zadeklarowali stronie ukraińskiej pomoc przy wyjaśnieniu zbrodni wojennych w Buczy w ramach postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Krajową – ustalił portal TVP Info.

Prokuratura Krajowa podała, że działanie podjęto z inicjatywy ministra sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro. Polscy prokuratorzy mają pomóc Ukrainie „przy wyjaśnieniu zbrodni wojennych w Buczy w ramach postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Krajową”.

„Analogiczną deklarację skierowali również do prokuratorów z Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Wszczęcie postępowania i utworzenie śledztwa w sprawie napaści Rosji na Ukrainę polska prokuratura wszczęła 28 lutego 2022 r. Celem śledztwa jest przede wszystkim szybkie zabezpieczenie materiału dowodowego obrazującego zbrodnie wojenne popełniane przez siły zbrojne agresora na terytorium Ukrainy” – wyjaśnia PK.

Czynności śledczych koncentrują się przede wszystkim na gromadzeniu i dokumentowaniu w formie procesowej relacji świadków zbrodni wojennych, w tym przesłuchaniach obywateli Ukrainy i innych państw, którzy przybyli na teren Rzeczypospolitej Polskiej w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, ustalaniu osób pokrzywdzonych, zabezpieczaniu zdjęć oraz filmów dokumentujących zbrodnie wojenne.

W dniu 25 marca 2022 r. na terenie Ukrainy Prokurator Generalna Ukrainy Iryna Wenediktova, Prokurator Generalna Litwy Nida Grunskiene, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro oraz I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy Dariusz Barski podpisali umowę o utworzenia JIT-u – wspólnego zespołu śledczego pomiędzy Ukrainą, Litwą i Polską w sprawie napaści Rosji na Ukrainę. Ma to umożliwić bezpośrednią wymianę dowodów i uprościć procedury prawne.

Jednocześnie na stronie internetowej Prokuratury Krajowej zamieszczony został apel w języku ukraińskim o zgłaszanie się uchodźców do prokuratury w celu złożenia zeznań i przekazywania dowodów zbrodni. Jeśli ktoś nie może osobiście się zgłosić, przesłuchają go w miejscu dogodnym dla niego. Przesłuchiwane są wyłącznie osoby, których stan psychofizyczny na to pozwala, tylko i wyłącznie, gdy wyrażą na nie zgodę. Zapewniony jest również udział w czynnościach biegłego psychologa.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!