Wiadomości

Policjanci i terytorialsi ścigali żołnierzy z 1 Batalionu Kawalerii Powietrznej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

12 grudnia 2019 roku w okolicach Inowłodza w woj. łódzkim, odbyły się po raz kolejny wspólne ćwiczenia policjantów Oddziału Prewencji Policji w Łodzi i żołnierzy 1 Batalionu Kawalerii Powietrznej z Leźnicy Wielkiej. Tym razem w przedsięwzięcie szkoleniowe włączyli się również żołnierze 91 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej ze Zgierza, którzy wspomagali funkcjonariuszy Policji w prowadzeniu działań pościgowych za żołnierzami z Leźnicy.

Wspólne przedsięwzięcie szkoleniowe przeprowadzone zostało w ramach realizacji kursu „SERE” dla polskiego personelu wojskowego planowanego do udziału w misjach stabilizacyjnych poza granicami kraju. Tego typu szkolenia mają na celu przygotować żołnierzy do działania na wypadek odłączenia się od swoich wojsk i konieczności przetrwania na wrogim terenie do czasu przybycia sił odzyskujących. Nazwa kursu dokładnie wskazuje idee szkolenia, a jest nią przetrwanie – Survival, unikanie wrogich sił – Evasion, stawianie oporu w przypadku schwytania – Resistance, ucieczka z niewoli, jeśli do niej doszło –Escape.

Policyjne ćwiczenia działań pościgowych prowadzone był od wczesnych godzin porannych,a zakończyły się w godzinach wieczornych, co utrudniało realizację zadań nałożonych na funkcjonariuszy. Do ćwiczeń wykorzystano znajdujący się na wyposażeniu Policji sprzęt noktowizyjny i termowizyjny, a także komputery z modułami mapowymi oraz sprzęt nawigacyjny, co w znaczący sposób podniosło sprawność i skuteczność policyjnych działań.

W przedsięwzięciu szkoleniowym brali udział przedstawiciele Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Płocku, którzy w merytorycznie wspomagali instruktorów i policjantów OPP w Łodzi. W szkoleniu wziął również udział przedstawiciel Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji, który w charakterze obserwatora przyglądał się działaniom podejmowanym przez policjantów i „terytorialsów”.

Powyższe szkolenie miało na celu sprawdzenie policyjnych procedur, taktyki działania oraz funkcjonalności sprzętu i wyposażenia znajdującego się w rękach polskiej Policji. Umożliwiło również nawiązanie współpracy z 91 Batalionem Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej, co w przyszłości pomoże usprawnić działania podejmowane w czasie realnych zdarzeń.

/lodzka.policja.gov.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!