Felietony

Polacy z Bukowiny w Kampanii Wrześniowej i w Powstaniu Warszawskim

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Burzliwe losy Polski spowodowały, że tysiące naszych rodaków szukało nowego domu poza granicami Ojczyzny. Pomimo często tysięcy kilometrów dzielących od kraju, ich serca biły dla Polski, o czym świadczyli w momentach istotnych w dziejach Polski. Jednym z takich miejsc, które stało się nowym domem dla naszych rodaków, a z którego wyszli zasłużeni dla Ojczyzny wojskowi, była Bukowina.

Zwarte grupy i osady w większości polskie na tym terenie tworzyli od początku XIX wieku górale pochodzący pierwotnie z północnej strony Beskidu Śląskiego i z Żywiecczyzny, którzy przywędrowali na Bukowinę na początku XIX wieku z okręgu Czadeckiego na Słowacczyźnie[1].

W 1919 roku rozpoczął się powrót licznych Polaków zamieszkujących Bukowinę (przyznaną po I wojnie światowej Rumunii) do odrodzonej Polski. Pomimo jednak reemigracji, odsetek Polonii wciąż był znaczący dla tego regionu. Warto w tym miejscu podkreślić, że Polonia bukowieńska oddała odrodzonej Polsce wartościową cześć swojego stanu, który aktywnie włączył się w struktury organizacyjne Rzeczypospolitej. Nie inaczej było na polu wojskowości. Wśród najwybitniejszych przedstawicieli pochodzących z terenów Bukowiny należy wymienić:

Generał brygady Wojska Polskiego Franciszek Wład – urodził się 17 października 1888 roku w Otynii. W czasie kampanii polskiej w 1939 roku dowodził 14 Dywizją Piechoty w składzie Armii „Poznań”. W czasie bitwy nad Bzurą z 15 na 16 września 1939 roku wydał rozkaz przebijania się swoim oddziałom do Warszawy. Sam w czasie tej wędrówki zginął w lasach koło Iłowa nad Bzurą.

Generał brygady WP Stefan Kasprzycki – urodził się 25 grudnia 1870 roku w Czerniowcach. W Wojsku Polskim od lipca 1919 roku. W sierpniu 1920 roku objął obowiązki komendanta Centralnej Szkoły Jazdy w Grudziądzu. Za wysiłek włożony w rozwój tej placówki został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta. Po zamachu stanu dokonanym przez Piłsudskiego odsunięty z funkcji. Zmarł w 1936 roku w Otwocku.

Warto również wspomnieć uczestników Powstania Warszawskiego, którzy pochodzili z terenów Bukowiny:

Jerzy Biedrzycki- student UJK (syn Emila), poległ w czasie walk[2].

Jan Dutkowski[3] – żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych. Urodził się 28 marca 1921 roku. Walczył w Śródmieściu Północ i Południe.

Jadwiga Józefowicz – córka Kajetana sędziego z Bukowiny. Należała do Narodowych Sił Zbrojnych. Walczyła w Śródmieściu[4].

Ignacy Smereczański – urodził się 31 stycznia 1888 roku. Przed wojną wchodził w skład Korpusu Sądowego WP w stopniu podpułkownika. Brał udział w kampanii polskiej w 1939 roku. W czasie Powstania Warszawskiego wchodził w skład Komendy Głównej Armii Krajowej. Przeszedł przez obóz jeniecki w  Woldenberg, Otrzymał m.in. Złoty Krzyż zasługi z Mieczami, Krzyż Walecznych. Zmarł w Kowarach na Dolnym Śląsku[5].

Mieczysław Zielski – urodził się 14 lutego 1923 roku. Poległ 16 września 1944 roku na ulicy Hożej 29. Należał do Kwatery Głównej sztabu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej[6]

Wład Stanisław – urodził się 31 lipca 1919 roku. Należał do NSZ. Jak wspominał generał Jan Podhorski, w dniu 4 sierpnia 1944 roku w ramach patrolu bojowego przekroczył ulicę Traugutta i ślad po nim zaginął[7]. Jak podaje strona Muzeum Powstania Warszawskiego, wyszedł on z ludnością cywilną, a zmarł 6 listopada 1990 roku w Poznaniu[8].

Wład Helena – rodziła się 9  czerwca 1925 roku. Służyła w NSZ jako sanitariuszka. Walczyła na obszarze dzielnicy Śródmieście Północ. Zmarła 19 lutego 2002 roku[9].

Wincentowicz Danuta i Zbigniew – dzieci bukowianina Edmunda[10]

Axentowicz Andrzej – poległ; brak dodatkowych informacji. W bazie Muzeum Powstania Warszawskiego znajduje się osoba o personaliach Tadeusz Axentowicz[11].

Powyższe przykłady jasno ukazują, że Powstanie Warszawskie rzeczywiście było insurekcją całego narodu polskiego, który zdawał sobie doskonale sprawę, że miesiące brutalnej polityki Niemiec wobec narodu polskiego i zagrożenie oddania całej Polski pod jarzmo Sowietów zmuszają do podjęcia nierównej walki o wolność i suwerenność dla siebie i dla nas.

Krzysztof Żabierek

[1]E. Biedrzycki, Historia Polaków na Bukowinie, Warszawa 1973, s. 45.

[2]Tamże, s. 243.

[3]https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/jan-dutkowski,9173.html

[4]https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/jadwiga-jozefowicz,18995.html

[5]https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/ignacy-smereczanski,41020.html ; E.Biedrzycki, dz. cyt., s. 243.

[6]Powstańcze Biogramy – Mieczysław Zielski (1944.pl); W publikacji podany jako pochodzący z Bukowiny.

[7]J.Podhorski, Wspomnienia Żolnierza Wyklętego, Poznań 2016, s. 63.

[8]https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/stanislaw-wlad,49206.html

[9]https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/helena-wlad,49205.html Jako miejsce urodzenia podane jest miasto Białystok.

[10]E. Biedrzycki, dz.cyt., s. 246.

[11]Powstańcze Biogramy – Tadeusz Axentowicz (1944.pl)

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!