Wiadomości

Po spotkaniu Szydło z Merkel

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W czasie wspólnej konferencji prasowej premier Beata Szydło oraz kanclerz Angela Merkel odniosły się do wspólnych rozmów.

– Bardzo cieszę się i z satysfakcją stwierdzam, że dla polskiej gospodarki dobrze jest, że pojawiają się firmy niemieckie – mówiła polska premier. – Zapraszamy kolejne firmy niemieckie do Polski – podkreśliła premier.

– Bardzo ważnym tematem rozmów była też polityka klimatyczna, energetyka – zaznaczyła premier Szydło. – Kwestie klimatyczne mają ogromne znaczenie w naszych wzajemnych relacjach. Podkreśliłam w naszej rozmowie, że dla Polski nie do zaakceptowania jest realizacja inwestycji Nord Stream2. Podkreśliłam, że Polska jest otwarta na to, żeby rozmawiać o ambitnej europejskiej polityce klimatycznej, ale z uwzględnieniem tego miksu energetycznego, który dla każdego kraju jest jak najbardziej odpowiadający.

Polska premier opowiedziała się za wzmocnieniem roli parlamentów narodowych.

– Dla Polski bardzo ważne jest to, by przede wszystkim wzmocnić parlamenty narodowe, by państwa europejskie, członkowie Unii Europejskiej, mieli poczucie tego, że są traktowani na równych zasadach, byśmy budowali jedność, starali się dyskutować – mówiła premier Szydło. – To będzie postulat Polski, byśmy dyskutowali przede wszystkim o tym, co nas łączy i szukali w tych obszarach, w których są różnice zdań, tych płaszczyzn porozumienia.

W trakcie rozmów mówiono też o przyszłości Donalda Tuska.

– Jeszcze za wcześnie, żeby przedstawiać ostatecznie jakieś stanowisko – stwierdziła Beata Szydło. – Ta kwestia łączy się niezmiennie i nierozerwalnie z przyszłością Unii Europejskiej, z reformami UE, z tym wszystkim, co ma się wydarzyć, wiec na pewno będziemy jeszcze do tego tematu wracać

– Podkreśliłam również w naszych rozmowach, że chciałabym, żeby ta relacja wobec obywateli polskich w Niemczech była taka sama, jak stosunek Polaków do mniejszości niemieckiej – powiedziała premier Szydło.

– Rozmawiałyśmy też o tematach dotyczących młodych ludzi, wymiany młodzieżowej – podkreślała Beata Szydło.

– Pragnę podziękować za zaproszenie do Warszawy – rozpoczęła swoje wystąpienie kanclerz Merkel. – Nasza kooperacja opiera się na 3 filarach – politycznym, gospodarczym oraz społecznym. Nasze rozmowy dotyczyły tego, co możemy wspólnie zrobić.

– Rozmawiałyśmy też o tym, że w związku z praworządnością, rząd polski prowadzi konsultacje z Komisją Europejską. Cieszę się, że dyskusja Polski z komisją wenecką była bardzo konstruktywna – stwierdziła Angela Merkel.

– Jako młoda osoba zawsze z dużą uwagę śledziłam to, co się działo w Polsce. Gdyby nie Solidarność, może nie byłoby zjednoczenia Niemiec i końca zimnej wojny – mówiła Angela Merkel.

– Tematem naszych rozmów byli też obywatele polscy w Niemczech – podkreśliła Merkel. – Rozmawiałam też o mniejszości niemieckiej w Polsce, z którą także się spotkam. Premier Szydło potwierdziła, że zapisane prawa o dobrym sąsiedztwie są respektowane – dodała niemiecka kanclerz.

Kanclerz Merkel wypowiedziała się także na temat sytuacji na Ukrainie.

– Sytuacja na wschodniej Ukrainie napawa nas niepokojem, porozumienia mińskie nie zostały zrealizowane, dlatego też sankcje wobec Rosji w tej chwili nie mogą zostać zniesione – stwierdziła Angela Merkel. – Jeśli chodzi o konflikt na wschodniej Ukrainie, Polska i Niemcy mają zbieżne stanowisko w ramach Rady Europejskiej. W rozmowie z Władimirem Putinem uzgodniliśmy kolejne kroki, które mogłyby być podjęte w ramach formatu normandzkiego. Dotychczas sytuacja nie jest satysfakcjonująca.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!