Wiadomości

Plac Szewczyka w Katowicach zdekomunizowany, teraz nosi nazwę Marii i Lecha Kaczyńskich

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jeden z centralnych placów Katowic, znajdujący się przy głównym dworcu kolejowym pl. Wilhelma Szewczyka, decyzją wojewody śląskiego zmieni nazwę na pl. Marii i Lecha Kaczyńskich – wynika z zarządzenia zastępczego w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną. W czwartek rano odwołanie się od tej decyzji do sądu administracyjnego zapowiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.

Wilhelm Szewczyk przed wybuchem wojny był działaczem ONR, zaś po wojnie związał swe losy najpierw z PPR, a później z PZPR, od roku 1971 był członkiem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach, w latach 1980–1981 członkiem jego egzekutywy. Był posłem na Sejm PRL II, III, V, VI, VII i VIII kadencji,

Przede wszystkim jednak znany był jako dziennikarz, pisarz i działacz literacki. W latach 1945–1950 był redaktorem naczelnym tygodnika „Odra”, a w latach 1947–1951 – kierownikiem literackim Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego. Od 1951 r. pracował w redakcji „Życia Literackiego” , a w latach 1952–1956 był dyrektorem Studium Teatralnego w Katowicach, po czym w latach – 1956–1957 – redaktorem naczelnym czasopisma „Przemiany”. W latach 1962–1983 był redaktorem naczelnym dwutygodnika „Poglądy”. Był autorem wielu szkiców i powieści. To na podstawie jego powieści „Ptaki Ptakom” zrealizowany został film o takimż tytule.

https://www.youtube.com/watch?v=ZjtW555vlmc

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!