Wiadomości

PKB Polski będzie wkrótce liczone inaczej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zmianie sposobu obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto. Projekt zmieniający liczenie PKB naszego kraju przedłożył Radzie Ministrów szef Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) – informuje w komunikacie CIR.

Zgodnie z nowelizacją GUS będzie obliczał średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów jednostek terytorialnych na poziomach: makroregionów, regionów i podregionów oraz zgodnie z Klasyfikacją Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS).

Jak tłumaczy CIR, klasyfikacja NUTS jest standardem geograficznym służącym do statystycznego podziału państw członkowskich UE (ich terytoriów gospodarczych) na trzy poziomy regionalne o określonej liczbie ludności.

“Średnia wartość PKB na jednego mieszkańca Polski będzie ogłaszana, tak jak obecnie, w obwieszczeniu, w “Monitorze Polskim” – do 31 października drugiego roku po roku kończącym okres ostatnich trzech lat” – czytamy w komunikacie.

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

W 2018 r. PKB per capita (wzrost gospodarczy w przeliczeniu na osobę) wyniósł w Polsce 32 tys. dolarów. Daje nam to 45. miejsce na świecie.

/dorzeczy.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!