Wiadomości

PiS chce ściągnąć do Polski na stałe jak najwięcej Ukraińców

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Prawo i Sprawiedliwość proponuje szybką ścieżkę integracyjną dla ukraińskich imigrantów pracujących w Polsce. Rozwiązanie to objęłoby również ich rodziny.

Rząd jest zainteresowany większą integracją imigrantów pracujących w Polsce – zwłaszcza Ukraińców. Pomocą mają być objęte również ich rodziny. Szybsze otrzymywanie zgody na pobyt stały czy możliwość sprowadzenia najbliższej rodziny już po roku pracy na zezwoleniu to najważniejsze elementy znowelizowanej ustawy o cudzoziemcach, której część przepisów (dotyczących pożądanych zawodów w Polsce) wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku. Szacuje się, że pomoc miałoby uzyskać 200 tysięcy osób.

Program wsparcia dla imigrantów zakłada możliwość wystąpienia o udzielenie zgody na pobyt stały po dwóch i pół roku zatrudnienia na podstawie zezwolenia na pobyt. Po roku pracy na zezwoleniu imigrant będzie mógł sprowadzić najbliższą rodzinę, której członkowie również otrzymają możliwość pracy w Polsce. Dziś na stałe zezwolenie pobytowe trzeba czekać minimum cztery lata. Faktycznie imigranci będą mogli sprowadzić swoje rodziny po roku pracy na zezwoleniu oraz kilku miesiącach załatwiania formalności.

Propozycji rząd nie kieruje jednak do wszystkich przebywających w Polsce. Pierwszym warunkiem jest to, że ma ona dotyczyć wyłącznie tych obywateli, którzy obecnie mogą być zatrudnieni w Polsce, posługując się oświadczeniami, a więc Ormian, Białorusinów, Gruzinów, Mołdawian, Rosjan i Ukraińców. Drugim – konieczność pracy w kluczowych dla Polski zawodach. Listę tych zawodów opracowuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort zachęca do pobytu tych, którzy pozostają w bliskości kulturowej z Polską. „Zmiany mają na celu wprowadzenie ułatwień dla osiedlania się w Polsce bliskich kulturowo, którzy posiadają kwalifikacje w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki” – można przeczytać w projekcie ustawy.

Obecnie znaczną część imigrantów na polskim rynku stanowią osoby zatrudnione na podstawie oświadczeń. Do końca kwietnia br. zarejestrowano 464 tys. tego typu dokumentów oraz prawie 100 tys. zezwoleń na pracę. Jak szacują demografowie, w ciągu roku w celach zarobkowych w Polsce przebywa od pół miliona do miliona Ukraińców. Do urzędów wpływa mniej oświadczeń, natomiast wydaje się więcej zezwoleń na pobyt. Takie zjawisko to trend wypełniania luk na polskim rynku pracy, które zwiększają się poprzez starzenie się społeczeństwa.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!