Wiadomości

Pierwsi ochotnicy z Opolszczyzny wstąpili do WOT

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Blisko 70 kandydatów na żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej przekroczyło w piątek, 7 lutego bramę brzeskiego batalionu lekkiej piechoty. Było to pierwsze powołanie ochotników do służby w WOT z terenu Opolszczyzny.

Wcielenie to pierwszy dzień tzw. szesnastki, czyli 16-dniowego szkolenia podstawowego. Biorą w nim osoby, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową. W trakcie wcielenia kandydaci otrzymują umundurowanie i ekwipunek oraz załatwiane są kwestie ewidencyjne. Ochotnicy poddawani są również ocenie sprawności fizycznej, która obejmuje „test wejściowy” oraz badanie współczynników budowy ciała. Wyniki zostaną wykorzystane w dalszej służbie, głównie w celu doskonalenia sprawności fizycznej kandydatów.

Podczas 16 dni szkolenia największy nacisk położony będzie na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią oraz zasad zachowania na polu walki. Kandydaci nauczą się też udzielania pierwszej pomocy oraz topografii. „Szesnastkę” kończy przysięga, która odbędzie się 22 lutego na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich w Brzegu.

Jak podkreśla dowódca 171. batalionu w Brzegu podpułkownik Piotr Majewski, przyszli żołnierze 13 ŚBOT muszą nastawić się na bardzo intensywne szkolenie.

– Rano pobudka, poranna zaprawa, śniadanie i wyjście w teren, a tam szkolenie do późnych godzin wieczornych. W czasie tych 16 dni będą się oni uczyć między innymi taktyki oraz strzelania. Przyszli żołnierze muszą się liczyć z tym, że szkolenie będzie trwało minimum 12 godzin na dobę. – zaznaczył ppłk Majewski.

Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych powstały z początkiem 2017 roku.

13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczęła formowanie w 2018 roku. Obecnie w województwie śląskim służy blisko 900. terytorialsów.

WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Wojska Obrony Terytorialnej kontynuują współcześnie misję Armii Krajowej. Dziedziczenie tradycji AK przez WOT wynika wprost z bliskości formy działania obydwu formacji, jak również potrzeby budowy etosu WOT na wartościach, z którymi identyfikują się żołnierze.

Monika KRASIŃSKA-LIGEJKA
Rzecznik Prasowy 13 Śląskiej Brygady OT

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!