Europarlament
Europa Wiadomości

Parlament Europejski wzywa NATO do zaproszenia Ukrainy do sojuszu

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!
Dopiero kilka godzin temu publikowaliśmy informacje o Jensie Stoltenbergu, który przebąkiwał o debacie na temat wciągnięcia Ukrainy do NATO podczas szczytu w Wilnie. Właśnie gruchnęła wieść, że Parlament Europejski expressis verbis wzywa NATO do przyjęcia Ukrainy w grono państw członkowskich.

Europosłowie wezwali sojuszników NATO do dotrzymania zobowiązań wobec Ukrainy i utorowania drogi do zaproszenia jej do sojuszu obronnego.

W rezolucji, przyjętej w czwartek, 15.06.2023 siłą 425 głosów za, 38 przeciw i 42 wstrzymujących się, posłowie podkreślili, że oczekują, iż “proces akcesyjny rozpocznie się po zakończeniu wojny i zostanie sfinalizowany tak szybko, jak to możliwe”.

Rezolucja głosi, że do czasu osiągnięcia pełnego członkostwa Kijowa w NATO, UE i jej państwa członkowskie oraz partnerzy zagraniczni, tacy jak np. Japonia, muszą ściśle współpracować z Ukrainą w celu opracowania tymczasowych ram gwarancji bezpieczeństwa. Ramy te powinny zostać wdrożone natychmiast po wojnie. Parlament podkreśla jednocześnie, że integracja Ukrainy zarówno z NATO, jak i UE zwiększyłaby bezpieczeństwo regionalne i globalne oraz wzmocniłaby więzi między Ukrainą a społecznością euroatlantycką.

Źródło: www.europarl.europa.eu

NASZ KOMENTARZ: niezrozumiały jest pośpiech Parlamentu Europejskiego w przyjmowaniu tego typu deklaracji. W połączeniu ze słowami Jensa Stoltenberga, może to wskazywać, że wojna na Ukrainie skończy się bardzo szybko, być może jeszcze tego lata. Czas pokaże.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!