Wiadomości

Parlament Europejski uznaje ochronę życia poczętego za przemoc wobec kobiet

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Parlament Europejski przyjął we wtorek sprawozdanie okresowe, w którym wzywa wszystkie kraje UE do ratyfikacji Konwencji Stambulskiej. Jedną z deklaracji zawartych w sprawozdaniu ma być postulat uznania zakazu aborcji za formę przemocy wobec kobiet i dziewcząt – alarmuje Kai.

W przyjętym sprawozdaniu, PE wzywa państwa członkowskie, które nie ratyfikowały Konwencji Stambulskiej, do przyspieszenia działań w tym zakresie.

Jednocześnie wymaga od członków UE przeznaczenia odpowiednich środków, które Konwencja uznaje za środki walki z przemocą wobec kobiet. Sprawozdanie zapowiada również systematyczne szkolenia i procedury pozwalające w pełni wdrożyć koncepcję „gender based violence” (przemoc wobec kobiet dlatego, że są kobietami – przyp. Kai)

W dokumencie zapowiedziano zwalczanie seksizmu i stereotypowych ról genderowych oraz forsowanie w mediach języka „neutralnego genderowo”.

Działania PE nie mają podstaw w pierwotnym prawie UE i będą mogły stanowić naruszenie wyłącznych kompetencji państw członkowskich. Tym niemniej, Parlament zapowiadając swoje pełne, polityczne zaangażowanie w proces monitorowania wykonywania Konwencji, jednoznacznie zapowiada, że będzie stosował stały nacisk na podejmowanie działań w tym kierunku.

Jedną z deklaracji w sprawozdaniu jest postulat uznania ochrony prawnej dziecka przed urodzeniem (zakaz aborcji) za formę przemocy wobec kobiet i dziewcząt

Przyjęcie sprawozdania oznacza, że kraje, które tak jak Polska ratyfikowały Konwencję, będą poddane silnym naciskom politycznym.

– Przyjęte sprawozdanie służyło będzie propagowaniu aborcji jako rzekomego prawa. Lewicowe środowiska prezentują zabójstwo prenatalne jako wyraz troski o zdrowie kobiet. Nie daje do tego podstaw żaden wiążący dokument międzynarodowy. Co więcej, takie podejście stoi w jaskrawej sprzeczności z wiedzą medyczną, co podkreślają specjaliści z zakresu ginekologii i położnictwa z całego świata podpisani pod tzw. Deklaracją Dublińską, która podkreśla, że zakaz aborcji nie ogranicza w żaden sposób dostępu kobiet do niezbędnej im opieki – podkreśla dr Joanna Banasiuk, wiceprezes Ordo Iuris.

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej została podpisana w 2011 r. w Stambule.

/KAI, TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!