Wiadomości Wiara

Papież Franciszek zdecydowanie przeciwko ideologii gender

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Franciszek skrytykował propagowanie idei gender, nazywając je „kolonizacją sumień” oraz „ideologią, która prowadzi do planowanego wytwarzania istot ludzkich i uprawnia do ich eliminacji”. Papież napisał przedmowę do wyboru pism Benedykta XVI, których tematem jest relacja między wiarą i polityką. Tom zostanie opublikowany w przyszły piątek.

Franciszek wyróżnia etapy rozwoju poglądów Josepha Ratzingera w tym zakresie i pisze o granicy posłuszeństwa względem państwa. Zauważa, że myśl przyszłego Benedykta XVI była wynikiem bezpośredniego doświadczenia nazistowskiego totalitaryzmu.

Franciszek zauważa, że „pokusa zanegowania zależności człowieka od Boga i jego pochodzenia od Stwórcy jest dziś znowu bardzo aktualna i pojawia się w nowych formach”. Wspomina o „niebezpieczeństwie kolonizacji sumień ideologią zaprzeczającą głębokiej pewności, że człowiek istnieje jako mężczyzna i kobieta, którym zostało powierzone zadanie przekazywania życia”.

Mówi też o „ideologii, która prowadzi do planowanego wytwarzania istot ludzkich i uprawnia do ich eliminacji”. Joseph Ratzinger – pisze Franciszek – ukazuje nam, że te pozorne prawa człowieka, nastawione na jego samozniszczenie, mają jeden wspólny mianownik w postaci wielkiej negacji zależności człowieka od Boga, co „prowadzi do wyrzeczenia się prawdziwej wielkości człowieka oraz podstaw jego wolności i godności”.

To właśnie w tym kontekście papież wskazuje na szczególną potrzebę obrony rodziny w naszych czasach. Cytuje też słowa Jana Pawła II, że „przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”.

/KAI/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!